Overheden onderkennen klimaatverandering, maar laten kansen liggen

Overheden onderkennen klimaatverandering, maar doen weinig. Een grote meerderheid van 85 procent van gemeenten, waterschappen en provincies verwacht dat overlast door extreem weer de komende jaren verder toeneemt. Alleen laat een groot deel van die overheden mogelijkheden om te anticiperen op de problemen liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis onder medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen, die Binnenlands Bestuur lezen.

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag

De impact van extreem weer op klimaatadaptatiebeleid van overheden

Klimaatadaptatie is lang niet overal geborgd in investeringen, projecten en organisatie, ondanks dat zeker de helft van de respondenten vindt dat er actief iets moet gebeuren. Iets minder dan de helft van de overheden toetst actief nieuwbouwplannen en renovatie van infrastructuur, openbare ruimte en gebouwen. Net iets meer dan de helft neemt klimaat adaptieve maatregelen mee in geplande werkzaamheden en bij meer dan de helft van de respondenten is er niet een ambtelijk verantwoordelijke voor klimaatadaptatie of is onduidelijk of er iemand verantwoordelijk is.

 ,,De urgentie voor klimaatmaatregelen door extreem weer is het sterkst bij de waterschappen’’, legt David van Raalten, Europees directeur Watermanagement van Arcadis uit. ,,Bij gemeenten is dat met minder dan de helft een stuk lager. En als ze maatregelen treffen, komt de rekening bij de burger terecht want ruim de helft van de ondervraagden verwacht dat de maatregelen leiden tot lastenverzwaring. Er zijn echter ook andere manieren om dit probleem aan te pakken: vul publieke investeringen in klimaatadaptatie aan met private investeringen door investeerders en door belanghebbenden bij gebieds- en locatieontwikkeling te laten meebetalen ter beperking van hun risico’s.’’
Vragen over dit artikel

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 0113 Stel mij een vraag

Arcadis White paper

Impact extreem weer op klimaatadaptatiebeleid van overheden

download de enquête resultaten

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.