Voorbereiding van Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geeft de algemene regels voor activiteiten die door veelal bedrijven én burgers worden uitgevoerd, namelijk de regels over bouwwerken. Als een burger of bedrijf iets wil bouwen of slopen, kan hij of zij de landelijke regels daarvoor vinden in dit Besluit. Het bevat eisen ten aanzien van de veiligheid van woningen en andere bouwwerken en zal in 2019 in de plaats komen van onder meer het Bouwbesluit 2012 en Besluit energiezuinigheid gebouwen.

Joost Pothuis

Adviseur bouwregelgeving +31 (0)6 5150 9799 Stel mij een vraag
Omgevingswet

Arcadis is sinds begin 2015 namens de Ministeries van Bzk en I&M betrokken bij de totstandkoming van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Het is één van de vier Algemene maatregelen van Bestuur onder de nieuwe Omgevingswet. Joost Pothuis van Arcadis ziet toe op de systematiek, consistentie en de redactie en vormgeving van het besluit en de artikelsgewijze toelichting. Hiertoe vindt intensieve afstemming en overleg plaats met de vele stakeholders binnen de betrokken ministeries.

Overigens was Arcadis eerder intensief betrokken bij de totstandkoming van het Bouwbesluit 2003 en het Bouwbesluit 2012. 

Meer informatie: Joost Pothuis of Ryan van de Ven


Vragen over dit artikel

Joost Pothuis

Adviseur bouwregelgeving +31 (0)6 5150 9799 Stel mij een vraag