• Persbericht
  • 20 februari 2018
  • Amersfoort

Masterplan kusterosie Colombia

Amersfoort - Arcadis werkte als hoofdpartner mee aan een masterplan om kusterosie in Colombia tegen te gaan. Naast Arcadis deden ook Royal HaskoningDHV, Deltares, Jesyca, Fundación Herencia Ambiental Caribe, Aqua y Terra en Universidad del Norte eraan mee. Het plan werd ontwikkeld in het kader van een internationale samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling van Colombia en de Nederlandse overheid. Het maakt deel uit van een transitie programma.

Masterplan tegen kusterosie Colombia

Het Zuid-Amerikaanse Colombia kampt met een groeiend kusterosieprobleem. Dit treft tal van belangrijke economische en maatschappelijke functies: veilig wonen in steden en dorpen, beschermde mariene ecosystemen , infrastructuur en toerisme.
Het ‘Coastal Erosion Master Plan Colombia’ (Plan Maestro Erosión Costera Colombia) werd eind vorig jaar officieel overhandigd door Jeroen Roodenburg, de Nederlandse ambassadeur in Colombia, aan minister van Milieu en Duurzame Ontwikkeling van Colombia Luis Gilberto Murillo.

Het plan bestaat uit een visie en duurzame integrale nationale strategie voor de lange termijn om erosie en de gevolgen ervan langs de kusten van Colombia aan te pakken. Daar waar mogelijk zijn oplossingen vorm gegeven op basis van het concept Buiilding-with-Nature om effectief om te gaan met de meest kritieke kusterosielocaties in Colombia. Verder is een stevige governancestructuur voorgesteld om acties op regeringsniveau mogelijk te maken en is het uitdrukkelijk de bedoeling om ook de lokale bevolking te betrekken bij de uitvoering van de maatregelen. Een implementatieplan met 18 concrete initiatieven maakt deel uit van dit masterplan. .

Het project werd gecoördineerd en gefinancierd door het ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling van Colombia en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarnaast waren het programma Partners voor Water, de Nederlandse ambassade in Colombia en Rijkswaterstaat betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het project.
De samenvatting van het ‘Coastal Erosion Master Plan Colombia’ is hier te downloaden.

De samenvatting van het ‘Coastal Erosion Master Plan voor Colombia’ is hier te downloaden.


Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag