• Nieuwsbericht
  • 8 maart 2018
  • Amersfoort

Enquête over toekomst van bereikbaarheid en mobiliteit

Amersfoort - Arcadis en Binnenlands bestuur willen graag weten hoe u denkt over de toekomst van mobiliteit in de breedste zin. Neemt het aantal auto’s af en groeit light rail? En geldt dat ook voor dorpen en steden buiten de Randstad? Wat vraagt meer aandacht? Welke partijen zijn aan zet? Hoe groot is animo om aan de slag te gaan met nieuwe mobiliteit? We hebben veertien snel te beantwoorden vragen geformuleerd. De antwoorden worden gebruikt voor nieuwsgaring en zijn gegarandeerd anoniem.

Enquête over toekomst van bereikbaarheid en mobiliteit

Hoe u denkt over de toekomst van mobiliteit?

De enquête speelt in op de groeiende behoefte om ideeën, kennis en ervaringen over bereikbaarheid en mobiliteit met elkaar te delen. Overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten leren van elkaar, onderzoeken samenwerkingskansen en experimenteren met slimme, duurzame mobiliteitsoplossingen. 

Start hier de enquête.

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag