• Nieuwsbericht
  • 31 mei 2018
  • Amersfoort

Bedrijven willen in 2030 helft minder CO2-uitstoot zakelijke reizen

Amersfoort - Meer dan veertig grote Nederlandse bedrijven, waaronder Arcadis, Philips, Unilever en KPN, hebben met elkaar afgesproken om de uitstoot door hun zakelijke reizen in 2030 met de helft terug te brengen. Tijdens een bijeenkomst donderdagochtend hebben de CEO’s van de bedrijven de onderhandelaars van het Klimaatakkoord gevraagd hun ideeën over te nemen.

De bedrijven, met gezamenlijk bijna 300.000 werknemers, hebben zich verenigd in de coalitie Anders Reizen. Daarin delen ze kennis en ervaring over het verlagen van de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer. Die is nu ruim 13 megaton per jaar, evenveel als de CO2-uitstoot door aardgas van meer dan 4,5 miljoen huishoudens.

Frans Hofstede, directeur financiën bij Arcadis vertelt: "We vestigen onze kantoren bij grote treinstations. Dat kan vaak niet in één keer omdat we met langlopende huurcontracten werken. Zo verhuisden we vorig jaar ons kantoor in Assen richting het nieuwe station en zitten we al langer dan tien jaar naast station Amersfoort. We hebben nog één kantoor te gaan… Verder kunnen de collega’s wisselauto’s en deelfietsen reserveren. We hebben speciale fietsopslagplaatsen voor racefietsen in onze kantoren evenals douches en lockers voor kleding. Op die manier proberen we onze mensen duurzamer te laten reizen. Een treinkilometer is nog altijd goedkoper dan een autokilometer.’’ 

Maatregelen

De bedrijven hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het stimuleren van duurzamer reizen. ABN AMRO geeft nieuwe medewerkers bijvoorbeeld standaard een OV-jaarkaart en PwC vervangt vliegreizen onder de 500 kilometer zo veel mogelijk door treinreizen. Verder gaat Eneco geheel over op elektrische leaseauto’s en VodafoneZiggo verhuist naar de omgeving van treinstations. 

Onderzoek

Maatregelen die bedrijven hebben ingevoerd of willen invoeren, zijn door onderzoeks- en adviesbureau CE Delft getoetst op CO2-reductie en impact. De studie laat zien dat de ambitie om de CO2-uitstoot door zakelijke mobiliteit in 2030 te halveren haalbaar is. De hulp van de overheid is daarbij wel nodig. De maatregelen vereisen grote capaciteitsverhoging in het openbaar vervoer en uitbreiding van fietsinfrastructuur.
De meest effectieve maatregelen zijn volgens het onderzoek het overstappen naar elektrische leaseauto’s, het stimuleren van OV-gebruik en het beperken van vliegverkeer. De effecten van de maatregelen kunnen volgens de onderzoekers versterkt worden door ze slim te combineren, door het inzetten van gedragsveranderingscampagnes en door duurzaamheid voortdurend onder de aandacht te brengen.

Anders Reizen

Natuur & Milieu, VNO-NCW, het ministerie van Infrastructuur & Milieu en NS namen in 2015 het initiatief voor de Anders Reizen-coalitie. Dat gebeurde in aanloop naar de Klimaattop van Parijs. Inmiddels hebben zich meer dan veertig grote bedrijven aangesloten. De bedrijven willen ervoor zorgen dat duurzaam reizen steeds gewoner en makkelijker wordt in Nederland.

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.