• Nieuwsbericht
  • 28 september 2018
  • Amersfoort

Arcadis partner van City Deal Klimaatadaptatie

Amersfoort - Arcadis treedt toe als partner van de City Deal Klimaatadaptatie. Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen achter deze City Deal Klimaatadaptatie willen samen een doorbraak in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden bereiken met experimenten en het uitwisselen van ervaringen.

Om de leefomgeving te beschermen tegen klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen) is het belangrijk gebouwen, straten en parken anders in te richten. Partners van de City Deal Klimaatadaptatie experimenteren met oplossingen waarbij de natuur bijdraagt aan de afwatering en afkoeling van de stad. Met de bouwsector kijken ze hoe klimaatbestendig bouwen een betere plek kan krijgen. Ook worden overheden geholpen bij klimaatbestendig aanbesteden. En door gebieden slim in te richten en evacuatieplannen op orde te hebben beperken ze de gevolgen van een mogelijke overstroming en andere extreme weersomstandigheden. Daarnaast werken de partners aan nieuwe vormen van governance en financiering. In sommige projecten draait het vooral om de combinatie van kennis en ervaringen en in andere om het samen experimenteren en versnellen van vernieuwing. De ervaringen dienen als voorbeeld voor steden in en buiten Nederland. Zo is de City Deal Klimaatadaptatie ook een investering in ‘klimaat-adaptieve steden’ als exportproduct.
 
Carolien Gehrels, directeur Grote Steden Programma bij Arcadis “De keuze van de City Deal Klimaatadaptatie om Arcadis te laten toetreden tot dit partnership bevestigt dat we steden écht iets te bieden hebben. Het sluit perfect aan bij hoe we werken en bij wat we voor steden kunnen betekenen. Als we samen met publieke en private partners oplossingen vinden die écht werken, willen we die graag delen, zodat ze breed toepasbaar zijn in steden binnen en buiten Nederland. Ik vind het belangrijk om gericht te zoeken naar steden met een vergelijkbaar DNA en daar de koppeling te maken. Daarnaast hoop ik dat we in Nederland overstappen van de nog steeds gangbare EMVI-aanbestedingen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) naar een ‘KAMVI-aanbesteding’: de KlimaatAdaptief Meest Voordelige Inschrijving. Laat de City Deal Klimaatadaptatie daar nou net druk mee bezig zijn: overheden en bedrijven sleutelen samen aan een nieuwe manier van werken, in plaats van op elkaar wachten wie een eerste stap zet.
 
Bart Stoffels van City Deal Klimaatadaptatie "De huidige partners zijn blij met de aansluiting van Arcadis, vanwege het sterke internationale netwerk en de expertise over nature-based solutions in de stad. Iedereen zoekt die vergroening, maar het is een complexe strijd om de ruimte met veel technische uitdagingen. Daar kom je alleen verder mee door intensief publiek-privaat samen te werken."
 
Partners in de City Deal Klimaatadaptatie zijn op dit moment vooral grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Amersfoort, Deventer, Breda, Dordrecht, Eindhoven en waterschappen De Dommel, Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Amstel Gooi en  Vecht, Hoogheemraadschap Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. Daarnaast doen de Provincie Overijssel en vanuit de Rijksoverheid verschillende ministeries mee, met een centrale rol voor Infrastructuur en Waterstaat.
 
Voor meer informatie over Arcadis & klimaatadaptatie: www.arcadis.com/klimaatbestendigestad Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag