• Nieuwsbericht
  • 26 juni 2018
  • Amersfoort

Arcadis initieert mede ambitiedocument financials rond klimaatdoelstellingen

Amersfoort - Arcadis heeft vijftien Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en investeerders geholpen met het opstellen van het ambitiedocument waarin zij zich committeren om de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen halfjaarlijks inzichtelijk te maken. Elk halfjaar meten en rapporteren ze extern met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn tenminste 49 procent CO2-reductie in 2030 en 100 procent in 2050.

Arcadis is mede initiatiefnemer en opsteller van dit ambitiedocument dat vandaag wordt aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. Natuurlijk helpt Arcadis deze financiële bedrijven de komende jaren bij het ondersteunen van deze monitoring. 

Klik hier voor meer informatie.


Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag