• Nieuwsbericht
  • 12 maart 2018
  • Amersfoort

Arcadis helpt ProRail bij wissel wissels rond Rotterdam

Amersfoort - Onze mensen assisteren bij een grootschalige spoorvernieuwing rondom Rotterdam. Tot aan de zomer wisselen zestig wissels. ProRail is opdrachtgever en VolkerRail de aannemer. Arcadis staat ProRail bij met adviezen, raad en daad.

Dat wisselwerk is vooral een weekeindeklus, want tussen de bedrijven door blijven de treinen tussen Dordrecht, Rotterdam en Den Haag gewoon rijden zodat de hinder voor de reiziger tot een minimum beperkt blijft. Arcadis toetste in de aanloop alle (ontwerp)documenten. En toetst nu tijdens de werkzaamheden of alles wordt uitgevoerd volgens de contractueel vastgelegde afspraken en rapporteren hierover via onze digitale inspectietool aan ProRail. Wij fungeren hiermee letterlijk als de oren en ogen van de opdrachtgever in de buitenlucht.

Het is een drukke periode voor de spoorbeheerder want ook intussen zijn er werkzaamheden op het perron op station Rotterdam Centraal, onderhoud aan de Hogesnelheidsllijn en houdt NS proefritten op de HSL.

Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag