• 18 april 2017
  • Amersfoort

Persbericht: Arcadis Nederland heeft twee nieuwe commissarissen: Ada van der Veer-Vergeer en Elfrieke van Galen.

Amersfoort - Arcadis Nederland heeft twee nieuwe commissarissen: Ada van der Veer-Vergeer (sinds 17 januari 2017) en Elfrieke van Galen (sinds 11 april 2017). Ada van der Veer is benoemd tot voorzitter. Zij zijn de opvolgsters van Hans G. Smit, die daarvoor de voorzitter was, en Hans Simons, die beiden zijn teruggetreden in verband met hun maximale benoemingstermijn.

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag

Elfrieke van Galen, die door de Centrale Ondernemingsraad van Arcadis Nederland is voorgedragen, heeft naast haar nieuwe commissariaat bij Arcadis nog een aantal andere toezichthoudende functies bij onder meer GITP, Ymere en Meerlanden. Tevens is zij bestuurder bij de Nederlandse Emissieautoriteit en mede-oprichter en partner van TheRockGroup.

Ada van der Veer-Vergeer is naast haar nieuwe functie bij Arcadis onder meer lid van de raad van commissarissen van LeasePlan Corporation en Alliander, adviseur van Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, directeur Stranergy en voorzitter van de Nederlandse Monitoring Commissie Accountancy.

De raad van commissarissen van Arcadis Nederland bestaat uit vier leden. Naast de twee nieuwe externe leden zijn dat Erik Blokhuis, CEO Arcadis continental Europe en Roland van Dijk, global director corporate development Arcadis NV. 


Vragen over dit nieuws

Tim Preger

Woordvoerder/pr-adviseur Arcadis Nederland +31 (0)6 2706 2406 Stel mij een vraag