• 17 maart 2017
  • Amersfoort

Nieuwsbericht Arcadis tekent grondstoffenakkoord

Amersfoort - Arcadis heeft woensdag het grondstoffenakkoord getekend. Dit akkoord geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Dit Rijksbrede programma Circulaire Economie heet 'Nederland Circulair in 2050'. Er gebeurt al veel op circulair gebied, maar er is meer nodig en het moet en kan sneller.

Niels van Geenhuizen

programma manager Duurzaamheid +31 (0)6 2706 1819 Stel mij een vraag

Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september 2016 gepresenteerde plan van het kabinet. Het vormt een belangrijke nieuwe stap in de transitie naar een circulaire economie. Het akkoord markeert het gezamenlijke startpunt om aan de slag te gaan.
Veel partijen spelen een rol, waaronder bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Op basis van dit akkoord bouwen we aan transitieagenda's die we de komende vijf jaar ook samen uitvoeren. Hierin maken we onze ambitie meer concreet: wat doen we op korte, middellange en lange termijn? Ieder draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

Niels van Geenhuizen, programmamanager Duurzaamheid, Arcadis: “Het ondertekenen van dit akkoord sluit aan op onze duurzame ambities. In projecten als Floriade 2012 en Kringloopwinkel Houten is circulair een belangrijk uitgangspunt. Ook bij de verbouwing van ons kantoor in Amersfoort passen we de principes toe. De wanden, vloerbedekking en meubilair worden hergebruikt. Dit akkoord geeft een extra zetje om het bij onze opdrachtgevers onder de aandacht te brengen en de transitie naar circulair te versnellen.” 

Veel partijen hebben beloofd met ambitie en naar vermogen aan de uitvoering bij te dragen. In eerste instantie het komend half jaar. Het akkoord sluit aan bij het beleid voor de topsectoren in Nederland, het energieakkoord en de Sustainable Development Goals.


Vragen over dit nieuws

Niels van Geenhuizen

programma manager Duurzaamheid +31 (0)6 2706 1819 Stel mij een vraag