• 16 april 2019
  • Amsterdam, Pakhuis De Zwijger

Living Mobility

Wanneer: 16 april 2019
Waar: Amsterdam, Pakhuis De Zwijger

Steden laten groeien: hoe doen we dat duurzaam en met behoud van mobiliteit voor inwoners? Die vraag staat centraal bij het congres Living Mobility. Daar zetten deelnemers de tanden in dé opgave voor Nederland voor het komende decennium: er voor zorgen dat de steden kunnen groeien, we de Parijse duurzaamheidsdoelstellingen halen én mensen zich kunnen blijven verplaatsen. Een behoorlijke uitdaging. Maar nodig. Want er komen steeds meer mensen in de steden bij en het wordt daardoor te vol: dringen in het OV, de wegen slibben dicht en de huizenmarkt zit op slot. De vergrijzing zorgt daarbij voor een veranderende samenstelling van de bevolking, met andere behoeften aan huisvesting en mobiliteit. Dat vraagt om een oplossing op alle vlakken. Dat is waarover Living Mobility met de sprekers en deelnemers uit binnen- en buitenland wil denken.


Carolien Gehrels, Europees Directeur Steden bij Arcadis, is één van de sprekers. Carolien bekleedt naast haar rol voor Arcadis - Chief Executive voor Amsterdam en Rotterdam - diverse bestuursfuncties. Zo is ze lid van de Raad van Toezicht van de TU Delft, het forum voor Stedelijke Vernieuwing, Wereldwaternet en het Ontwerp- en Bouwplatform van De Bouwagenda. Carolien ziet de toenemende urbanisatie als een kans om de groeiende stad beter te laten functioneren, maar ook als een uitdaging. “We moeten nu inveteren, anders hebben we over 10 jaar spijt’.

Aanmelden en congresprogramma

Het congres richt zich op: beleidsmakers, projectontwikkelaars, architecten, wegenbouwers en verkeersplanners, bedrijven in digitale infrastructuur, aanbieders van nieuwe mobiliteit; OV partijen, auto-industrie, energiebedrijven, ondernemers en bewoners.

Aanmeldpagina

Recente publicaties over nieuwe mobiliteit en duurzame stedelijke ontwikkeling

https://www.arcadis.com/nl/nederland/onze-perspectieven/2017/sustainable-cities-mobility-index-2017/ 

https://www.arcadis.com/nl/nederland/onze-perspectieven/2018/vervoersknooppunten-als-motor-voor-duurzame-stedelijke-ontwikkeling/

https://www.arcadis.com/nl/nederland/onze-perspectieven/2018/connected-and-autonomous-vehicles/wat-beweegt-de-toekomst-van-amsterdam-/Vragen over dit evenement

Carolien Gehrels

Directeur Europese steden +31 (0)6 1261 2990 Stel mij een vraag

Carolien Gehrels

Directeur Europese steden +31 (0)6 1261 2990 Stel mij een vraag