• 26 september 2018
  • Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

Jaarcongres AssetManagement Nederland

Wanneer: 26 september 2018
Waar: Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

Op woensdag 26 september is het Provinciehuis Noord-Holland een dag lang het podium voor assetmanagers en assetmanagement professionals uit alle sectoren van AssetManagement Nederland, sinds 2017 de Nederlandse afdeling van het Institute of Asset Management. Dit kennisplatform van en voor assetmanagementprofessionals levert toegevoegde waarde aan de samenleving door op transparante wijze het management van fysieke assets te bevorderen.

Arcadis verzorgt Introductie Assetmanagement

Peter Pansters, senior adviseur assetmanagement bij Arcadis laat met zijn ‘introductie assetmanagement’ nieuw aangesloten leden in een interactieve sessie kennismaken met ontwikkelingen in assetmanagement en de invulling die het Institute of Asset Management eraan geeft. Hij licht e.e.a. toe aan de hand van een praktijkcase. 


Andere thema’s die tijdens dit Jaarcongres op het programma staan zijn:
  • Hiërarchische structuren veranderen en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Hoe organiseer je dat en wat is daarvoor nodig?
  • Hoe komen asset eigenaar, asset manager en dienstverlener tot een optimale samenwerking binnen een organisatie, keten en daarbuiten, en blijven ze gezamenlijk in verbinding met de stakeholders?
  • Hoe vertaalt zich dat naar bijvoorbeeld contracteren, risicomanagement en het delen en actueel houden van (digitale) informatie?
  • Welk gedrag hoort daarbij en welke vaardigheden zijn nodig?
  • Arcadis & assetmanagement


Arcadis & assetmanagement


AssetManagement Nederland  

AssetManagement Nederland is een initiatief van Enexis, DIfAM, TenneT, Schiphol, RBCIF, Provincie Noord-Holland en Arcadis en is opgericht in 2014. Inmiddels zijn assetmanagementprofessionals van ruim 40 organisaties aangesloten bij dit kennisplatform. Het gaat daarbij om asset-owners, assetmanagers en serviceproviders van fysieke assets. Kijk voor meer informatie of als u lid wilt worden op https://www.amnederland.nl/


Vragen over dit evenement

Peter Pansters

Senior adviseur Assetmanagement +31 (0)6 4664 7349 Stel mij een vraag

Peter Pansters

Senior adviseur Assetmanagement +31 (0)6 4664 7349 Stel mij een vraag