• 11 oktober 2018
  • Lelystad, Batavialand

Grote Archeologie Prijs Symposium 'Dynamisch Erfgoed'

Wanneer: 11 oktober 2018
Waar: Lelystad, Batavialand

Immaterieel en materieel erfgoed zijn niet los van elkaar te denken. Nu niet en ook vroeger niet. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het wordt van generatie op generatie overgedragen en omvat sociale gewoonten, tradities en bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en soms zelfs individuen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Immaterieel erfgoed is belangrijk voor een gemeenschappelijke identiteit. Archeologie onderzoekt vondsten (materiële cultuur) en context (immateriële cultuur) door de tijd heen.

Nieuwe inzichten door verkenning 

Naar de samenhang van materieel en immaterieel erfgoed is nog weinig onderzoek gedaan. Een verkenning tussen archeologie en immaterieel erfgoed kan nieuwe inzichten geven in de context van artefacten binnen de archeologie en verdiepend werken in het onderzoeksveld materieel en immaterieel erfgoed.
We verkennen materieel en immaterieel erfgoed in de archeologische context; gezamenlijke waardering van oude gebruiken, tradities, kennis. En we verkennen immaterieel erfgoed in de hedendaagse context; de dynamiek van immaterieel erfgoed en de relatie tussen materieel en immaterieel erfgoed. 

Voor wie?

Het symposium richt zich op professionals, vrijwilligers, academici, beleidsmakers en andere geïnteresseerden in de archeologie en het immaterieel erfgoed, zoals beleids- en veldarcheologen, materiaalspecialisten, onderzoekers en experts verbonden aan archeologische bedrijven, universiteiten, musea en erfgoedinstellingen en mensen die zich bezighouden met experimentele archeologie, ambachtslieden en erfgoeddragers.

Door wie? 

Het symposium wordt georganiseerd door de Grote Archeologie Prijs (een initiatief van Stichting Archeologie & Publiek) in samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en de Bataviawerf. Het symposium vindt plaats tijdens de Maand van de Geschiedenis, de dag voor de Nationale Archeologiedagen en blikt vooruit op de Grote Archeologie Prijs in oktober 2019.
Meer informatie en het volledig programma.

Gerelateerd project:

In het project Watererfgoed Noordoostpolder heeft Arcadis de link tussen materieel en immaterieel erfgoed expliciet gemaakt. Het verhaal van het watersysteem van de Noordoostpolder is de basis voor een erfgoedvisie, beheerdershandreiking en communicatiestrategie.

Vragen over dit evenement

Dietske Bedeaux

Senior adviseur +31 (0)6 3167 9984 Stel mij een vraag

Dietske Bedeaux

Senior adviseur +31 (0)6 3167 9984 Stel mij een vraag