• 28 november 2018 - 29 november 2018
  • EXPO Houten

Vakbeurs Mobiliteit

Wanneer: 28 november 2018 - 29 november 2018
Waar: EXPO Houten

Nieuwe mobiliteit is nu al realiteit.

De economie draait weer op volle toeren. Op veel plaatsen wordt volop gebouwd. Dit alles leidt tot meer mobiliteit en tot veranderende behoeften. We verlangen zekerheid over reis- en transporttijden, gemak en comfort. Natuurlijk moet mobiliteit voor iedereen betaalbaar blijven en onze leefomgeving gezond. Daarnaast willen we duurzame, slimme mobiliteit de ruimte geven. 

Arcadis werkt met opdrachtgevers en in publiek/private coalities aan duurzame, integrale oplossingen die bijdragen aan: 
  • vitale, bereikbare steden en regio's, waar concurrentiekracht en leefbaarheid in balans zijn; 
  • bereikbaarheid onder extreme omstandigheden: bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering, grote events, grootschalig onderhoud van infrastructuur en tijdens nieuwbouw en transformatie-programma's van steden; 
  • toekomstbestendige ontwikkeling van het mobiliteitsnetwerk: zowel wegen, spoor, water als hubs; 
  • beïnvloeding van mobiliteitsgedrag: mobility as a service, verkeersveiligheid etc.; 
  • inpassing van Mobility as a Service (MaaS), Smart Mobility, zelfrijdende voertuigen (CAV) en big data en geavanceerde analytics in mobiliteitsbeleid. 

Ontmoet ons in onze stand en bezoek onze lezing

Ontmoet Arcadis tijdens de Vakbeurs Mobiliteit. U vindt ons op de beursvloer in stand 2.4.25. Daar gaan we graag met u in gesprek over uw uitdagingen op het vlak van nieuwe mobiliteit in relatie tot de ontwikkeling van uw stad, dorp of regio.

Benieuwd naar de toekomst van mobiliteit? Bezoek dan onze lezing “Wat zijn de gevolgen van zelfrijdende voertuigen op stedelijke en minder verstedelijkte gebieden?”
Deze vindt plaats op woensdag 28 november in de Wilgenzaal van 10:45 - 11:15. Sprekers zijn Parvin Hoseini (Beleidsmedewerker Mobiliteit/Smart Mobility bij Provincie Noord-Holland) en Hendrik Jan Bergveld (Senior adviseur Mobiliteit bij Arcadis).


Wilt u nu alvast meer weten over onze ideeën en ervaringen m.b.t. duurzame stedelijke mobiliteit?

Download: Sustainable Cities Mobility Index 2017 

Download: Mobility Oriented Benchmark Report 2018

Download stadsprofielen: Connected and Autonomous Vehicles

Klik hier voor meer informatie en tips over nieuwe mobiliteit.


Vakbeurs Mobiliteit

Voor meer informatie over deze beurs en aanmelden https://www.vakbeursmobiliteit.nl/

Vragen over dit evenement

Erik van Jaarsveld

Client Director +31 (0)6 2706 0014 Stel mij een vraag

Hendrik Jan Bergveld

Senior adviseur beleidsadvisering mobiliteit +31 (0)6 2706 0591 Stel mij een vraag

Aarnout Muizer

sectorleider Gemeenten +31 (0)6 5424 5164 Stel mij een vraag

Arnoud Neidig

Marktgroepdirecteur Infrastructuur +31 (0)6 2706 2033 Stel mij een vraag

Tanya Sancisi-Vellekoop

Sectorleider Rail & Public Transport +31 (0)6 2706 0706 Stel mij een vraag