• 17 mei 2018
  • Utrecht

Cursus Projectbesluit in de Omgevingswet

Wanneer: 17 mei 2018
Waar: Utrecht

Berghauser Pont Academy en Arcadis organiseren in mei 2018 een 1-daagse cursus over het Projectbesluit in de Omgevingswet.

Deze cursus is bestemd voor medewerkers van (de)centrale overheden: 
  • projectleiders en beleidsmedewerkers betrokken bij projecten op het gebied van bijvoorbeeld (snel- en spoor)wegen, waterkeringen, hoogspanningsleidingen en gebiedsontwikkeling 
  • juristen en beleidsmedewerkers die procedures rond eerder genoemde projecten voorbereiden en begeleiden 

Docent mr. Ineke Noordhoek, Jurist Omgevingsrecht/planjurist bij Arcadis “Met de Omgevingswet is het Projectbesluit straks het belangrijkste instrument waarmee een overheidsinstantie de regie kan nemen over de besluitvorming voor een project waarvoor zij verantwoordelijk is, zoals aanleg van een snelweg of een dijkverlegging. Dat geldt ook voor private projecten met een publiek belang, zoals aanleg van een windmolenpark of winning van grondstoffen. Er zijn overeenkomsten met het Tracébesluit, Provinciaal Inpassingsplan en Projectplan Waterwet, maar er worden ook nieuwe eisen aan de voorbereiding gesteld. Tijdens de cursus gaan we in op wat de veranderingen door de Omgevingswet betekenen voor uw project/organisatie.”

Wat leert u?

Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit. De weg naar het Projectbesluit is lang en wordt door verschillende factoren beïnvloed. In de cursus staan we stil bij de voorgeschreven Projectprocedure en de relatie met andere instrumenten in de Omgevingswet, maar ook bij het bepalen en vasthouden van de koers en het omgevingsproces. Deelnemers krijgen daarbij een breed inzicht in de actoren en factoren die een rol spelen bij de totstandkoming van het Projectbesluit.

Programma op hoofdlijnen

  • Specifiek gericht op het instrument Projectbesluit
  • Met name grote projecten
  • Relatie met andere instrumenten Omgevingswet
  • Navigeren van voornemen naar Projectbesluit
  • Het omgevingsproces
  • Euro’s: financiering en invloed op proces 

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden

Vragen over dit evenement

Ineke Noordhoek

Legal consultant +31 (0)6 2706 0672 Stel mij een vraag

Ineke Noordhoek

Legal consultant +31 (0)6 2706 0672 Stel mij een vraag