• 19 april 2018
  • Utrecht

Stadswerk Expertpanel over klimaatadaptatie

Wanneer: 19 april 2018
Waar: Utrecht

Stadswerk organiseert een expertpanel rondom de vraag ‘Klimaatadaptatie: hoe staat ons land er voor?’ Deelnemers gaan daar in discussie met experts die in binnen- en buitenland zijn betrokken bij stresstesten en klimaatadaptatieprojecten. Namens Arcadis houden Robert de Kort en Bas Bierens Nederland een spiegel voor en bespreken de ‘Klimaat-stand van het land’.

Wanneer:     19 april 2018, vanaf 15.15 uur
Kosten:        gratis

Klimaatstresstest, inrichting, beheer en onderhoud

Extreem weer wordt steeds normaler. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie spoort overheden aan meer tempo te maken met beleid en maatregelen om risico’s als gevolg hiervan te voorkomen. Op Prinsjesdag 2017 werd de verplichte klimaatstresstest aangekondigd. Hoe staat het daarmee? Welke gemeenten hebben de lokale pijnpunten al in beeld gebracht. Maar nog belangrijker: wie heeft er al actieplannen ontwikkeld? Welke succesvolle aanpakken kunnen we bewonderen in ons land? En wordt het nieuwe adagium ‘Benut  meekoppelkansen’ al werkelijkheid, zodat we en passant de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren?   

Meer informatie en aanmelden kan via deze link
 
Meer informatie over onze ervaring in klimaatadaptatie vindt u op www.arcadis.com/klimaatbestendigestad

Vragen over dit evenement

Bas Bierens

Senior adviseur Klimaatadaptatie +31 (0)6 5073 6783 Stel mij een vraag

Robert de Kort

Adviseur Water en Stedelijke Ontwikkeling +31 (0)6 1590 8510 Stel mij een vraag