• 21 september 2017 - 23 september 2017
  • Terschelling

Springtij Forum 2017

Wanneer: 21 september 2017 - 23 september 2017
Waar: Terschelling

Springtij 2017

Thema van Springtij 2017 is Metamorfosen en de Vreemde Tijd, ofwel Fremtid, Deens voor de toekomst, de tijd die vreemd is en die we nog niet kennen. Gekenmerkt door het Wantij combineert Springtij aan de ene kant de vloed van kennis en waarschuwingen en aan de andere kant de vernieuwing.

Over Springtij

Een aantal dingen weten we wel over de Vreemde Tijd: dat het klimaat verandert bijvoorbeeld. Dat de meeste grondstoffen schaars worden. Dat we moeten omschakelen naar andere energiebronnen. Dat de natuurlijke rijkdom omslaat naar natuurlijk armoede. En dat we andere financiële instrumenten moeten vinden om de juiste beslissingen te kunnen betalen. Om de vreemde tijd te pakken zet Springtij Forum 2017 de tanden in krachtige toekomstscenario’s. Ruim 400 ambitieuze beslissers uit het bedrijfsleven, vooraanstaande wetenschappers, NGO’s, overheden, consumenten en burgers delen met elkaar de laatste inzichten en initiatieven op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie.

Arcadis @ Springtij

Onze duurzaamheidsexperts nemen zoals voorgaande twee edities wederom actief deel aan een aantal programmaonderdelen. 

Natuurlijk Kapitaal

Natuurlijk Kapitaal is de voorraad aan natuurlijk ecosystemen die de waardevolle producten en diensten voortbrengt, nu en in de toekomst. Bedrijven krijgen steeds meer aandacht voor dit soort kapitaal. Met gunstige gevolgen voor een duurzame toekomst. 
Onze experts Bianca Nijhof en Gwen van der Schee zijn als thema-verantwoordelijken betrokken bij de organisatie van Springtij en behandelen een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de Natuurlijk Kapitaal in Nederland: Het belang van ketenbenadering, de Natuurlijk Kapitaal rekening, de sleutelfactoren om de financiële sector de driver for change te laten zijn en de ethiek van Natuurlijk Kapitaal. 

Mobiliteit & Logistiek

Ook mobiliteit is een belangrijk element in het verduurzamen van onze aarde. Onze mobiliteitsbehoefte gaat naar verwachting de komende decennia fors toenemen. Enerzijds via de weg (auto), anderzijds via duurzamere modaliteiten zoals Openbaar Vervoer, fiets en lopen. De vraag naar mobiliteit is onafscheidelijk verbonden aan de verwachtte economische groei. Maar ook nu vinden veel ontwikkelingen plaats op het vlak van mobiliteit: zelfrijdende auto’s, het delen van vervoersmiddelen, Mobility As A Service (MAAS) en dergelijke. 
Onze commissaris Elfrieke van Galen is verantwoordelijk als trekker van dit thema op Springtij. Niels van Geenhuizen is namens Arcadis en het bedrijfsleven inhoudelijk betrokken in het programma. Tijdens de sessies wordt het thema Mobiliteit vanuit het Anders Reizen perspectief verdiept. De bevindingen tijdens de reis naar Spitsbergen op de Noordpool komen ook uitgebreid aan bod.  Poolreizigster en klimaatjournalist Bernice Notenboom stelt Arcadis vragen over deze expeditie.

Water als ordenend principe 

Water is een heel complex en regionaal vraagstuk. Nederland staat aan de top met waterexpertise en ontwikkelt oplossingen voor schaarste, overstroming, vervuiling en drinkwater. Recente publicaties laten zien dat 1 op de 4 steden nu al waterstress heeft. In de komende 15 jaar zal fors geïnvesteerd worden om de verouderde infrastructuur te vervangen en verdere verdichting van de steden mogelijk te maken. Waar liggen de kansen voor bewuste keuzes en waardering van water in de financiering? Water experts Marcel Beukeboom, Klimaat Envoy I&M, David van Raalten, Arcadis en Ingrid Heemskerk, Waternet, zoomen vanuit internationaal perspectief in op het water in Amsterdam.  

De Energieboot

Ook dit jaar vaart de Energieboot naar Terschelling. Ruim 50 jonge mensen varen met klippers naar Springtij. Ze hebben een strak programma: gedurende vier dagen werken ze samen aan innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. Ook helpen ze startups met hun innovaties. Freek Wullink en Ward de Hond gaan namens Arcadis CO2 neutraal mee naar Springtij!

Bekijk het hele programma of neem contact met een van onze duurzaamheidsexperts: Niels van Geenhuizen, Elske de Jong, Bianca Nijhof, Gwenn van der Schee, Ward de HondFreek Wullink of waterexpert David van Raalten.

Vragen over dit evenement

Niels van Geenhuizen

Global Sustainable Solutions Leader +31 (0)6 2706 1819 Stel mij een vraag

Niels van Geenhuizen

Global Sustainable Solutions Leader +31 (0)6 2706 1819 Stel mij een vraag