Euro's door de wc spoelen?

Niet zo lang geleden is de rekening van de rioolheffing op de (digitale) mat gevallen. Zucht… wat is het wachtwoord van mijnoverheid.nl ook alweer… en wat een hoge rekening!? Waarom betaal je die rioolheffing eigenlijk? In deze blog vertel ik waarom, maar vooral wat rioolheffing met klimaatadaptatie, circulaire economie én met mijn werk bij Arcadis te maken heeft.

Rioolheffing: Circulaire economie

Rioolheffing. De traditionele reden om rioolheffing te betalen, zit natuurlijk al in het woord. De gemeente zorgt voor het inzamelen en transport van afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan douche- en toiletwater dat naar de afvalwaterzuivering gaat. Dat gebeurt via kostbare infrastructuur onder de grond: riolering. Ik merk dat weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Ik licht dat wel eens toe met dit voorbeeld: “Weet je dat riolering en de drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw meer hebben betekend voor de volksgezondheid dan de hele medische wetenschap daarna?”

In afvalwater zitten veel kostbare stoffen. De uitdaging is om energie en grondstoffen hieruit kostenefficiënt terug te winnen. Ik vind het een interessant onderdeel van mijn werk om samen met de klant te bepalen welke ambitie zij hebben om circulaire economie dichterbij te brengen.

Rioolheffing: Klimaatadaptatie

Steeds belangrijker wordt de zorg van de gemeente voor de verwerking van regenwater en het oplossen van grondwaterproblemen als grondeigenaren dit zelf niet kunnen.

Als gevolg van klimaatverandering nemen extreme buien en perioden van droogte toe. In plaats van het vergroten van kostbare rioolbuizen, ligt de oplossing vaak in de (boven)grond. Samen met klanten zoeken we naar manieren om regenwater zoveel mogelijk lokaal te hergebruiken, te infiltreren of tijdelijk vast te houden op een plek waar het geen kwaad kan om het daarna vertraagd af te voeren. Een belangrijke vraag hierbij is: “Hoe nat of droog wordt het eigenlijk door klimaatverandering?” Om deze vraag te beantwoorden voeren we klimaatstresstesten uit die bijvoorbeeld wateroverlast en de bijbehorende verwachte schade in beeld brengen.

Deze stresstesten vormen een mooie basis om de discussie aan te gaan over mogelijke oplossingen. Eén van de leukste onderdelen van mijn werk vind ik het organiseren van werksessies met betrokken partijen om verschillende belangen af te wegen voor een leefbare stedelijke omgeving.

Die rioolheffing betaal je dus niet alleen om de riolering te beheren. Het geld hiervoor wordt ook gebruikt om op andere manieren een adaptief stedelijk watersysteem te ontwikkelen. Duur... misschien? Maar hard nodig voor een gezonde en toekomstbestendige stad!

Stedelijk water bij Arcadis

Ik vind mijn vakgebied enorm interessant omdat er op een relatief klein gebied in een stad veel processen en belangen spelen. Door de snel veranderende wereld vragen klimaatverandering, transitie naar een circulaire economie en digitalisering naar een innovatieve inrichting van het watersysteem in de stad de aandacht. Deze dynamiek komt terug in het werken bij stedelijk water bij Arcadis. Ik modelleer, schrijf beleid, ontwerp, digitaliseer, visualiseer en presenteer. En bovenal: ik doe dit samen met veel leuke collega’s.
Zita Hegger

Adviseur stedelijk waterbeheer +31 (0)6 3168 0716 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.