Wat levert een generatiegesprek op?

“Wat zou een reden kunnen zijn dat je bij Arcadis vertrekt?” Niet direct de vraag die ik verwacht van mijn leidinggevende. Door toch deze vraag te stellen, gaat het hoofd van mijn adviesgroep het gesprek aan met zijn werknemers.

De vraag werd aan mij gesteld tijdens de generatiegesprekken op mijn afdeling. Ik en mijn collega’s werden verdeeld in vier verschillende generaties. Zo konden we het gesprek voeren over de zaken die voor iedere generatie belangrijk zijn. Ik schoof aan bij generatie A: de medewerkers tot 30 jaar. Mijn leidinggevende Wim von der Heide vertelde in de introductie dat de rol van de leidinggevende in de periode dat hij bij Arcadis werkt, sterk is veranderd. Vijftien jaar geleden stapte de leidinggevende daadwerkelijk op een podium om daar een presentatie te geven voor zijn werknemers. Ik kan het mij haast niet voorstellen. Nu is er bij Arcadis veel ruimte voor een wisselwerking tussen de leidinggevende en zijn of haar werknemers. Hierbij staan de belangen van de werknemer centraal staan, want zij zijn het kapitaal van de organisatie.

Het doel van deze generatiegesprekken is vooral te luisteren naar wat de verschillende generaties te melden hebben. Aan de hand van drie vragen hebben we de gesprekken gevoerd: ‘Wat maakt dat ik bij Arcadis werk?’,  ‘Wat maakt dat ik niet bij Arcadis werk?’ en  ‘Heb je nog vragen?’

Wat maakt dat ik niet meer bij Arcadis werk?

Ik begin maar direct met de meest interessante vraag: ‘Wat maakt dat ik niet meer bij Arcadis werk?’ Mijn collega’s en ik gaven puntsgewijs aan waarom wij mogelijk in de toekomst niet meer bij Arcadis willen werken. Een van de interessantste punten die zijn genoemd, was als de visie van de medewerker niet meer gelijk is aan de visie van Arcadis. Hier kon iedereen aan tafel zich goed in vinden. Als het bedrijf een andere weg op gaat als waar jij persoonlijk achter kan staan, dan is dat een goed moment om op zoek te gaan naar een bedrijf waar jouw visie wel bij past. Uit de reacties op de vraag ‘Wat maakt dat ik bij Arcadis werk?’ bleek dat de huidige inzet van Arcadis op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke relevantie voor veel mensen belangrijk is.

Billability

Een ander punt van zorg bij mijn generatie is een goede billability. Op het moment dat je start bij Arcadis moet je je uren verantwoorden door deze in een systeem te ‘schrijven’. Het deel van de uren dat je besteedt aan projecten vormt dat je declareerbaar bent, ofwel je billability. Tijdens de gesprekken gaven veel collega’s aan dat het soms lastig is om genoeg projecturen per week te maken. Bijvoorbeeld op de momenten wanneer er weinig werk is. Dit herken ik inderdaad ook uit mijn beginperiode bij Arcadis. Ik wilde graag aan projecten werken maar kende nog niet genoeg mensen om gevraagd te worden voor projecten. In mijn ogen lukt dit alleen door genoeg te netwerken en zo je netwerk binnen Arcadis op te bouwen. Het opbouwen van je netwerk en het krijgen van projecten is iets wat tijd nodig heeft. Nu ik twee jaar bij Arcadis werk, kan ik zeggen dat het voor mij eigenlijk geen zorgpunt meer is. Daar komen overigens weer andere uitdagingen voor in de plaats.

Vrijheid, verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden

De generatie twintigers is ontzettend positief over Arcadis. Antwoorden op de vraag ‘Waarom werk je bij Arcadis? waren onder andere de doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf, de positieve benadering van projecten en de vrijheid en verantwoordelijkheid die je direct bij binnenkomst krijgt. En ook de afwisseling in het werk en de schaal en zichtbaarheid van de projecten waaraan je werkt. Dat zijn ook de redenen waarom ik zelf graag bij Arcadis werk. Daarnaast vind ik de positieve sfeer op kantoor, de fijne samenwerking met collega’s en de uitdaging in het werk belangrijk.

Dit generatiegesprek draagt bij aan die prettige werkomgeving. Het was ontzettend leerzaam om samen met mijn generatiegenoten te praten over zaken die bij ons spelen. Hierdoor kom je erachter dat er toch best veel zaken zijn waar iedereen in het begin mee worstelt. Ik vind het fijn dat er vanuit de adviesgroep de tijd wordt genomen om naar ons te luisteren en goed dat er wat met de opgehaalde informatie wordt gedaan. Dus heb ik een reden om snel bij Arcadis te vertrekken?


Natasja van der Heijden

Junior omgevingsmanager en adviseur erfgoed +31 (0)6 1139 2362 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.