Taart voor teamspirit

Wil jij het QHSE moment verzorgen tijdens de PSU aanstaande vrijdag? De afkortingen vliegen me om de oren. In het begin had ik vaak geen idee wat al die afkortingen betekenden maar inmiddels praat ik er net zo vrolijk in mee. PSU staat voor Project Start Up en is hét startoverleg voor een nieuw project. Hier schuiven de betrokken collega’s aan, maken we de belangrijkste afspraken en bespreken de planning. Afgelopen vrijdag zat ik bij het startoverleg van een project van het programma Maas’tuurlijk.

Gebied voor de ecologische herstelmaatregelen

Maas’tuurlijk

Tijdens mijn vorige blog vertelde ik al over dit nieuwe project. Het programma Maas’tuurlijk valt onder de Kaderrichtlijn Water. In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld door de Europese Unie. Daarin hebben alle lidstaten bindende afspraken gemaakt over het in goede toestand terugbrengen van het grond- en oppervlakte water. Voor Rijkswaterstaat voert Arcadis ecologische herstelmaatregelen uit voor de Maas vanaf Eijsden tot de Biesbosch om zo de waterkwaliteit van de Maas te verbeteren.

Na herstelwerkzaamheden krijgt water weer de ruimte

Veldwerkcoördinator

Bij zo’n groot project sluiten veel verschillende disciplines aan. Zo zijn er de ontwerpers die zich bezig houden met het technisch ontwerp van de maatregelen, omgevingsmanagersecologen, archeologen, adviseurs bodem, rivierkundigen, adviseurs OCE (Opsporen Conventionele Explosieven) en geohydrologen. Al deze collega’s gaan in meer of mindere mate buiten onderzoek doen. Een van de uitdagingen hierbij is het coördineren van al deze onderzoeken. Je moet kijken welke onderzoeken eventueel gelijktijdig kunnen plaatsvinden, of er betredingstoestemming is voor de juiste percelen en of iedereen weer veilig is thuis is.

En daarom ben ik bij het programma Maas’tuurlijk aangehaakt. Als veldwerk coördinator stem ik al deze zaken op elkaar af en ben ik verantwoordelijk voor het overzicht wie waar buiten aan de slag gaat en wanneer. Ook zorg ik dat ik aan het eind van de dag met iedereen in het veld contact heb gehad om te waarborgen dat iedereen veilig terug is. Iedereen die buiten aan het werk gaat, moet zich afmelden als ze weer binnen zijn. Uit ervaring met vorige projecten weet ik dat dit lastig blijft.

Inprenten safety

Dit brengt mij terug bij het QHSE-moment dat ik mag verzorgen tijdens dat startoverleg. QHSE staat voor Quality Health Safety, Environmental Standards. Elk overleg bij Arcadis start met zo’n QHSE- of Health & Safety moment. Dit is hét moment om veilig werken aan de orde te stellen. Ik prent bij mijn collega’s in om na een dag veldwerk zich echt af te melden. We maken de afspraak: twee keer vergeten, is trakteren op taart voor het hele team. Niet perse heel “healthy” maar wel goed voor de teamspirit!

werkenbijarcadis.nl


Natasja van der Heijden

Junior omgevingsmanager en adviseur erfgoed +31 (0)6 1139 2362 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.