Geen dag hetzelfde: van Markermeerdijken tot NLdoet

Een week bij Arcadis? Er is geen enkele week hetzelfde. In de projecten waaraan ik werk spelen elke week weer andere dingen. Zo was ik deze week in Amersfoort, Den Bosch, Katwoude, Lopikerkapel en Heeswijk. Benieuwd naar wat ik daar deed?

Erfgoed Deal

Maandag ben ik in Amersfoort voor het maandelijkse teamoverleg. Mijn team bestaat uit acht collega’s die op verschillende kantoren werken. Het overleg is dus een mooi moment om met iedereen bij te praten. Een belangrijk onderwerp op de agenda vandaag is de Erfgoed Deal. Dit is een nieuw initiatief van Rijksoverheid om erfgoed in te zetten bij de grote ruimtelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Deze onderwerpen staan bij Arcadis hoog op de agenda en zijn een ontzettend mooie kans om erfgoed als meerwaarde aan dit soort projecten te koppelen. Aan het eind van de dag organiseert The Young Part een mini-evenement over vakbonden. Binnen anderhalf uur ben ik volledig bijgepraat over wat vakbonden nu precies doen.

Markermeerdijken

Dinsdag werk ik bij de Alliantie Markermeerdijken een groot dijkversterkingsproject in Noord-Holland. Het projectkantoor ligt aan de dijk bij Katwoude. Hier ben ik als omgevingsmanager het eerste aanspreekpunt van de omgeving en zorg ik dat de belangen van de verschillende stakeholders worden meegenomen in het project. In de blog van Janine de Ruiter lees je meer over wat omgevingsmanagement precies inhoudt. In de ochtend bespreek ik samen met mijn collega de meest urgente zaken en de acties die deze week op het programma staan. Na het gesprek heb ik een ontzettend lange actielijst met taken zoals het uitzoeken wie de eigenaren zijn van hekken, bankjes, steigers langs de dijk.

Omgevingsmanager

Ook woensdag werk ik op het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken. Deze week starten de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking. Om te zorgen dat de bewoners in de omgeving goed geïnformeerd zijn over de laatste stand van zaken stel ik een brief op met daarin de meest recente informatie. Ook regel ik de bouwborden die bij de werkzaamheden worden geplaatst zodat ook voorbijgangers informatie over de werkzaamheden kunnen lezen.  

Herontwikkeling NOZEMA gebouw

Op donderdag werk ik op het Arcadis kantoor in Den Bosch nog voor de Alliantie Markermeerdijken, want ik wil de stakeholdergesprekken van volgende week goed voorbereiden. Daarna heb ik een kennismiddag van mijn adviesgroep Gebiedsontwikkeling. De adviesgroep bestaat uit de teams Ruimte, Ondernemende Concepten, Rentmeesters en Taxateurs en mijn team Archeologie en Cultuurhistorie. Drie keer per jaar komen wij op een kennismiddag bijeen. Collega’s uit de adviesgroep organiseren zelf de middag waarin een actueel thema centraal staat.

De locatie van de kennismiddag is vandaag het NOZEMA gebouw in Lopikerkapel. Het NOZEMA gebouw is een Rijksmonumentaal zendstation dat vlak bij de zendmast van Lopik staat. Deze kennismiddag staat in het teken van herontwikkelopgave voor dit gebouw. Tijdens een workshop ga ik samen mijn collega’s op zoek naar de waarden achter deze plek en bedenken we een herbestemmingsconcept. Het leuke van deze kennismiddag vind ik dat vanuit de verschillende perspectieven op een andere manier naar de waarde van een gebouw en locatie is gekeken. Na afloop volgt een gezellige borrel.

NLdoet

Vrijdag begint vroeg. Om half 8 begint het startoverleg voor een groot project langs de Maas. Het is een ontzettend leuk nieuw project waarbij ik als adviseur archeologie en cultuurhistorie een groot deel van de werkzaamheden oppak. Voor dit project ga ik de risico’s en kansen voor archeologie en cultuurhistorie in beeld brengen.

NLdoet staat in de middag op het programma. Met een groep collega’s vanuit kantoor Den Bosch ga ik  aan de slag bij Stichting  Looz Corswarem Hoeve. De hoeve is een leerwerkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

Er zijn verschillende klussen waar ik bij kan helpen: de boomgaard snoeien, kamers schilderen of het maken van een hekwerk rond de moestuin. Met een clubje collega’s ga ik met het laatste project aan de slag. Ik bouw niet wekelijks een hekwerk maar ondanks enkele opstartproblemen staat er op een gegeven moment toch echt een hek.


Wat het vrijwilligerswerk extra leuk maakt, is dat de cliënten van de Looz Corswarem Hoeve super enthousiast meewerken. Het was mooi om te zien hoeveel lol zij hebben bij het klussen. Met de carnavalskrakers op de speakers lopen zij in polonaise af en aan met de kruiwagens. Dat ik deze mensen op een middag een beetje kan helpen, voelt erg goed. 

Als afsluiter ben ik met collega’s een hapje gaan eten op Kasteel Heeswijk. De werkweek zit erop, op naar het weekend!

Natasja van der Heijden

Junior omgevingsmanager en adviseur erfgoed +31 (0)6 1139 2362 Stel mij een vraag