Changes

Veranderingen … de wereld om ons heen verandert continu. Het is aan jou de keuze hoe je hiermee omgaat. Blijf je vasthouden aan oude principes? Vind je het lastig om vaste gewoontes los te laten? De één kan er goed mee om gaan, de ander heeft er wat meer moeite mee. En om heel eerlijk te zijn, heb ik ook best moeite met wijzigingen. Misschien best vreemd zou je denken, want in mijn werk ben ik elke dag bezig om te zoeken naar veranderingen. Als onderdeel van het BIM-team Rail zoek ik samen met mijn collega’s nieuwe mogelijkheden om het werk efficiënter te maken. Om werkprocessen te stroomlijnen. Dit zodat het werk leuker wordt! Maar waarom heb ik dan toch moeite met veranderingen?

Eigenlijk denk ik dat het een natuurlijk proces is. Je hebt iets vertrouwds in handen en je wilt dat niet loslaten. Ook al weet je dat het beter is om dit wel te doen. Hetgeen wat je hebt is bekend en geeft je een soort van rust. Een gevoel van veiligheid. Je weet wat je hebt. Daarom houd ik mij bij veranderingen vast aan deze uitspraak: ‘Big changes will give the effect, small changes will do the job’.

Big changes will give the effect

Grote veranderingen zorgen ervoor dat we van de een op de andere dag anders gaan denken en handelen. Kreten als ‘we gaan het helemaal anders doen’ zorgen echter vaak bij veel mensen voor weerstand. Degene die het roept heeft vaak een plan, een visie en is er daarom enthousiast over. Hij wil dit vervolgens aan iedereen verkondigen en ervoor zorgen dat iedereen meegaat in zijn gedachtengoed. Echter beseft diegene ook dat veel mensen niet willen veranderen of dit moeilijk vinden? Het enthousiasme van die ene persoon kan dan juist een negatief effect hebben op anderen. Toch zorgt het voor een effect, namelijk dat mensen getriggerd worden om na te denken over veranderingen.

Small changes will do the job

Om een groot deel van de groep toch mee te krijgen met het enthousiasme van die ene persoon is het nodig de verandering, bijvoorbeeld een visie, op te knippen in kleine stukjes als een soort bouwblokje, en deze gedoseerd aan te bieden. De bouwblokjes moeten een goed fundament hebben. Als we ze gaan opstapelen, moet de berg niet halverwege omvallen. Dit fundament krijg je, door bij elk blokje, elke verandering, na te denken waarom je dit doet en wat het doel van deze verandering  is. Verschillende personen kunnen zo aan allerlei afzonderlijke blokjes werken waarbij één iemand het grotere geheel in de gaten houdt en de visie niet uit het oog verliest.

Terugkomend op waar ik mijn verhaal mee begon. Ja, ik heb moeite met veranderingen en nee dat is niet erg. Want ik ben mij ervan bewust dat ik er moeite mee heb, maar weet diep van binnen ook dat het goed is om af en toe te veranderen om nieuwe mogelijkheden te zien. “Hoe je naar de wereld kijkt, bepaal je zelf…”

Maarten van Asch

BIM coördinator Infrastructuur, Rail & OV +31 (0)6 2706 0056 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.