Arcadis en de energietransitie

Zoals Kasper in zijn vorige blog al vertelde, hebben wij bij Arcadis de afgelopen tijd aan de nieuwe strategie gewerkt. Eén van de groeiprioriteiten van deze strategie is de energietransitie. Hoewel mijn collega Thomas de Groot pas een jaar werkzaam is bij Arcadis, is hij nu al bij dit uitdagende onderwerp betrokken. Voor deze blog interview ik hem over zijn interesse in de energietransitie en wat dit thema voor Arcadis betekent.

Wat maakt het voor jou zo interessant om aan de energietransitie te werken?

Dit is al ontstaan tijdens mijn studie. Ik wilde graag een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. Al snel had ik gevoel dat ik me op een thema moest gaan focussen. Dat werd energie, mede naar aanleiding van een cursus die ik had gevolgd over duurzaamheid. Ook is het energiegebruik verreweg de grootste veroorzaker van klimaatverandering, wat het voor mij een mooi onderwerp maakt om de wereld te verbeteren. Dit heeft mij doen besluiten om de Master Energy Science te gaan volgen. Wanneer je kijkt naar het klimaatakkoord van Parijs, moeten de ontwikkelde landen aan de slag met besparing, terwijl de ontwikkelende landen juist de kans hebben om het in één keer goed te doen. 

Waarom heb je vanuit die interesse voor Arcadis gekozen?

Dat was toen niet heel vanzelfsprekend. Veel alumni van mijn studie zijn gaan werken bij de traditionele energiebedrijven, de netbeheerder, startups of onderzoeksinstituten. De komende jaren gaat er heel veel veranderen bij deze bedrijven, en bij consultancy krijg je heel veel mee. Je zit niet gebonden aan een bepaalde asset, product of dienst die misschien wel heel snel ontwricht gaat worden. Ik kan nu juist vanaf de zijlijn de andere organisaties helpen. Bij een groot ingenieursbureau zit veel en gevarieerde technische kennis, die kun je heel mooi combineren met energiekennis. Door een ‘energiekop’ op de bestaande dienstverlening te plaatsen, kun je misschien wel heel veel nieuwe markten aanboren. Daarnaast is Arcadis zich heel erg aan het ontwikkelen op dit thema en ik vind het mooi om die ontwikkeling van dichtbij mee te kunnen maken.

Project Seven Square Endeavour - Schouwburgplein Rotterdam

Hoe ben je vervolgens aangehaakt bij dit groeithema?

Toen ik begon met werken bij Arcadis, was dit groeithema nog geen “officieel” groeithema. Wel zat het er gezien de maatschappelijke ontwikkelingen aan te komen dat dit een focuspunt ging worden. Met mijn studieachtergrond was en ben ik op zoek naar wat energie is bij Arcadis. Het zit eigenlijk door heel de organisatie heen, en niet alleen in het team waar wij in zitten. Ik had het er al eens met mijn teamleider over gehad, en toen een vacature werd geopend voor het groeithema was het vrij snel duidelijk dat dit iets was om meer mee te gaan doen, ook vanwege mijn zowel strategische als technische energie-opleiding. Bovendien heb ik tijdens mijn eerste jaar bij Arcadis ingezien dat ik me graag commercieel wil ontwikkelen. Al met al was, zowel vanuit inhoud, opleidingsdoelen als vanuit ambitie de stap toen snel gemaakt.

En wat betekent de energietransitie bij Arcadis inhoudelijk?

Inhoudelijk betekent energietransitie het veranderen van energiesystemen en alles wat daarbij gepaard is: we gaan van centraal en fossiel naar decentraal en duurzaam. Je kunt hierbij praten over opwek, transport en gebruik. In alle drie facetten verandert er heel veel en hier geeft Arcadis advies over. We ontwerpen energieproducerende gebouwen, zijn betrokken bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken, we werken aan hoogspanningskabels, warmtenetten en smartgrids voor transport en qua eindgebruik zitten we straks met industrieën en steden die van het fossiele aardgas af moeten en met opslag. In alle grote projecten zit een energieparagraaf en daar moeten en willen wij in mee.

Hoe ziet de toekomst eruit?

We willen graag leidend worden/blijven op verschillende gebieden. De energietransitie is een groot thema, waarbij we focus moeten aanbrengen. Voor de korte termijn zijn dat de thema’s duurzame gebiedsontwikkeling, built assets, transport en distributie en grootschalige opwek.

Janine de Ruiter

Junior adviseur energie en milieu +31 (0)6 1108 1320 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.