Start het gesprek!

Ik ben vanuit Arcadis bijna elf jaar actief in de energiesector. De laatste jaren is mijn aandacht verbreed naar andere type klanten. De reden hiervoor is dat de transitie naar een nieuw energiesysteem werkelijk iedereen raakt. Mij valt op dat al deze individuele partijen en organisaties vooral met zichzelf bezig zijn. Wat kost de transitie mij, wat moet ik doen, wanneer moet ik wat doen, hoe moet ik dat doen enzovoort.

De energietransitie is complex. Het is niet slechts technisch, maar vooral ook een sociaal, juridisch en economisch vraagstuk. Het vereist een integrale aanpak en voor het noodzakelijke succes moeten alle partijen goed samenwerken. Voorwaarde voor een goede samenwerking is praten. Met elkaar! We moeten dus elkaars taal leren spreken en werkelijk doorgronden welke belangen ieder heeft. Dat en het besef dat we een gemeenschappelijke opgave hebben is de basis.

Praktijk

Nu de praktijk! Die is heel anders. Ik neem een zonnepark ontwikkeling als voorbeeld. Iedereen wil dat we overstappen op duurzame energiebronnen. Daarom dragen we allemaal via onze energierekening bij aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Ontwikkelaars van zonneparken benutten deze subsidieregeling en willen aan de slag. Simpel zou je denken… De praktijk laat echter zien dat het ingewikkeld en bijzonder lastig is om een vergunning te krijgen voor een zonnepark.

Hoe komt dat? De ontwikkelaar spreekt de taal van de gemeente onvoldoende. Er is over en weer te weinig begrip en inzicht in de afwegingen die de gemeente moet maken en omgekeerd. Mocht na veel tijd en moeite die vergunning er toch komen, dan blijkt in sommige gevallen dat de aansluitcapaciteit bij de netbeheerder het volgende probleem is. Het gevolg is dat de transitie vertraagt terwijl iedereen roept en zelfs snapt dat het sneller moet. 

Combineren

Idealiter combineren we de energietransitie met een aantal andere (grote) opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Als we deze transitie met elkaar willen laten slagen, is een integrale aanpak hard nodig. Alle betrokken partijen spraken elkaar de afgelopen maanden bij het opstellen van het Klimaatakkoord. Laten we daar vooral mee doorgaan en ervoor zorgen dat we ons niet terugtrekken op onze eigen deeltafel. We moeten het samen doen! 


Terwijl ik dit schrijf zit ik in de trein. Om me heen kijkend, denk ik na over de vraag hoe we deze samenwerking en de brede integrale aanpak stimuleren. Ik zoek naar een logische afsluiting voor dit blog. Het valt me ineens op dat alle mensen om me heen naar hun smartphone staren. Alsof iedereen gevangen zit in zijn eigen kleine ‘bubbel’, bezig met zichzelf. Niemand praat, ik hoor alleen het geluid van de rijdende trein.

Deze situatie in de trein komt eigenlijk heel goed overeen met mijn beeld rondom de energietransitie. Alle betrokken partijen zijn vooral met zichzelf bezig. Een extra zin is eigenlijk helemaal niet nodig. Ik klap mijn laptop dicht en begin een gesprek met mijn buurman. Ik ben nieuwsgierig naar zijn verhaal.Jacob Froling

Niet meer werkzaam bij Arcadis.
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.