"Improving the quality of life" – meer dan een hippe slogan?

Onze projecten hebben een positieve impact op de maatschappij. Dat wil Arcadis uitstralen met de tagline ‘Improving quality of life’. Ik kan mij voorstellen dat jij twijfelt of dit écht de drijfveer is voor onze beursgenoteerde advies- en ingenieursorganisatie. Het is immers een grote, internationale onderneming waarbij continue verbetering van winstmarges en autonome groei centraal staan. Ik ervaar dat deze twee eigenschappen elkaar niet bijten.

Zo zie ik dat wij de beste willen zijn in ontwerp en advies, maar merk ik ook dat er veel mogelijkheden zijn om daadwerkelijk een maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren. Ik laat hiervoor twee belangrijke initiatieven zien en zet tot slot een collega met een maatschappelijke missie in het zonnetje.

KNHM

Arcadis is ontstaan uit de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Deze organisatie – anno 1888 - ontwikkelde zand- en landbouwgronden. Ook toen al wilde de organisatie de leefomgeving verbeteren. Onze ‘hippe’ slagzin is hiermee eigenlijk al meer dan 131 jaar actueel. Tegenwoordig opereren wij onder de naam Arcadis. De KNHM bestaat echter nog steeds als onafhankelijke vereniging met een ideële doelstelling: het bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving. Ik vind het mooi te zien dat de KNHM mensen steunt, die hun buurt, wijk of streek willen verbeteren. Het gaat daarbij om ideeën en projecten van burgers, vrijwilligersorganisaties en ideële organisaties. De KNHM helpt deze projecten met inzet van kennis, geld en een uitgebreid netwerk van 180 vrijwilligers en tweehonderd Arcadis-medewerkers. Op projectniveau werken de KNHM en Arcadis kosteloos samen.

UN Habitat Shelter-programma

Waar de KNHM focust op lokale initiatieven, opereert Arcadis juist heel internationaal als het gaat om steun. Via het Shelter programma biedt Arcadis directe hulp aan de stedenorganisatie van de Verenigde Naties, UN-Habitat. Arcadis levert geen geld, maar kennis en expertise in de vorm van mensen. Dit programma zet zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden van inwoners van snelgroeiende steden over de hele wereld, met een focus op arme stedelijke gebieden. Het gaat ook om gebieden waar we niet actief zakendoen om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. En Arcadis stuurt ook alleen mensen op aanwijzing van UN-Habitat.

We leveren technische steun, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame stadsplanning, klimaataanpassing en overstromingsbeheer. Het doet mij daarnaast goed dat het Shelter-programma helpt bij herstel na rampen, zoals na de aardbevingen in Haïti, Ecuador en Nepal en tyfoons op de Filippijnen. Meer dan duizend van mijn collega’s namen al deel in meer dan honderd missies binnen het Shelter-programma in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Tour for Life

Niet alleen Arcadis als bedrijf is maatschappelijk betrokken, maar onze mensen zelf ook. Een voorbeeld is mijn collega Peter Lobbezoo. Hij fietste voor het Daniel den Hoed Fonds van Italië naar Nederland. Deze fietstocht staat bekend als de ‘Tour for Life’. Het behaalde sponsorgeld gaat naar succesvol kankeronderzoek. Naast familie, vrienden en bekenden helpen ook Arcadis en collega’s hem letterlijk in het zadel. Ik vind het een knappe prestatie van Peter om doelbewust energie en tijd in projecten of activiteiten te stoppen die het verschil maken. Vergeleken met zijn inspanning is het voor mij een kleine moeite om vanuit deze positie jouw aandacht hiervoor te vragen. Peter is inmiddels veilig en wel gearriveerd, maar je kunt nog steeds sponsoren! Help jij mee?


Frank van 't Hoff

Adviseur programma- en projectmanagement +31(0)6 1188 7801 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.