Van Robot Love naar Future Love

Hoe ziet de toekomst er uit? Wie bepaalt dat eigenlijk? Wat betekent dat voor de maatschappij? En voor mij?

Van Robot Love.

Vorig jaar heb ik samen met de leiders van de toekomst  vanuit ons Innovatielab Lab8 de eerste editie van Robot Love georganiseerd. Laurens van Dijk schreef hier destijds al een blog over. Op Robot Love zijn we aan de hand van kunst op een bijna filosofisch niveau gaan nadenken over de rol van technologie in de samenleving. Wat bepaalt nu dat we technologie accepteren als mens? Hoe ziet onze relatie met technologie er straks uit? Staan we straks met robots op de bus te wachten? We gebruiken de kracht van kunst om ons denken los te weken uit de dagelijkse realiteit en antwoorden op deze vragen te formuleren.

Moeten robots getroost worden?

In je eentje nadenken over de toekomst heeft weinig zin. Het is lastig om een toekomst in te prenten zonder je eigen referentiekader van de alledag los te laten. Zoals ik in mijn vorige blog al schreef denken we steeds meer in ecosystemen. Themas als Robot Love vragen brede ecosystemen met zeer diverse invalshoeken. Daarom nodigen we hoger management van een breed palet aan klanten en partners uit om een gezamenlijke zoektocht in te slaan. Ik vind het goed te zien dat de koppeling van onze jonge collegas van Arcadis als leiders van de toekomst met management van andere organisaties boeiende inzichten en discussies oplevert.

Naar Future Love.

Het succes van vorig jaar gaan we herhalen in een gelijksoortige opzet. Dit keer linken we innovatie aan duurzaamheid. Future Love vindt plaats in het van Abbemuseum in Eindhoven waar onder andere de expositie Geodesign: Junk plaatsvindt.

De centrale vraag in deze editie is waarom projecten duurzaam zijn. Of waarom niet? Organisaties zijn collectieven van individuen die beslissingen nemen volgens eigen inzichten en overtuigingen. Waarom worden soms wel en soms geen beslissingen genomen die de maatschappelijke impact van een project positief laten uitvallen? Waarom kunnen we een gebouw als Wonderwoods ontwerpen maar is niet elk gebouw zo? Aan de hand van internationale topkunstenaars laten we ons weer meevoeren in deze interessante vraagstukken om de antwoorden vervolgens te projecteren op onze eigen organisaties.

 

Ik zou het heel mooi vinden als we na afloop van dit evenement een basis hebben om op verder te bouwen. Gezamenlijk met klanten, partners en collega’s een fundering leggen voor onze verdere samenwerking. Een basis voor een duurzaam Nederland. Voor de lange en de korte termijn.


Daan Stolker

Programma Manager Innovatie +31 (0)6 2157 6952 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.