Jeukwoordenbingo: waarom we blijven innoveren

In mijn vorige blog benoemde ik al even kort het innovatielab (Lab8) dat wij het afgelopen jaar bij Arcadis lanceerde. Lab8 staat niet op zichzelf en innoveren is geen doel op zich. In deze blog wil ik jullie meenemen in de vraag waarom we eigenlijk moeten innoveren en waarom de uitdagingen van deze tijd om andere manieren van werken vragen. Een complex onderwerp dat ik heb geprobeerd samen te vatten. Alvast excuses voor de jeukwoorden.

Disruptie

Wat ik zo interessant vind aan deze tijd, is dat de wereld om ons heen meer dan ooit verandert. Tegelijkertijd neemt de impact die nieuwe technologie op ons heeft neemt exponentieel toe. Hoe ik het zie, is dat technologie steeds meer de aanjager van verandering is, in plaats van een afgeleide.

Wat ik hierdoor ook zie, is dat er in deze turbulente tijd eigenlijk geen ruimte is voor langzame, incrementele verandering die traditionele (lineaire) business modellen kunnen verdragen. De afgelopen tien jaar laten zien dat deze cocktail van grote veranderingen in korte tijd in andere sectoren zorgt voor disruptie (ja, jeukwoord). In het geval van disruptie betreden in een bepaald tijdsbestek nieuwe partijen een industrie, waarbij een fundamentele meerwaarde ontstaat voor een markt ten opzichte van de gevestigde orde. Bijna altijd is disruptie te koppelen aan de opkomst van nieuwe technologieën. Ook in onze sector zie ik dit al gebeuren. Een goed (en oneindig aangehaald) voorbeeld is een project in Toronto dat wij als Arcadis verloren aan Sidewalk Labs, een zusterbedrijf van Google. Ook Katerra laat zeer indrukwekkende ontwikkelingen zien door de gehele bouwketen te controleren. Ik volg deze processen met veel interesse, want ook wij willen als Arcadis onderdeel zijn van deze verandering. Niet alleen omdat disruptie een bedreiging voor de gevestigde orde is, maar vooral omdat het ontzettend veel nieuwe mogelijkheden biedt om echt impact te hebben op het aanpakken voor grote hedendaagse uitdagingen.

Voor wie doen we het eigenlijk?

Heel erg platgeslagen worden in een traditionele innovatie omgeving technologieën helemaal doorontwikkeld, om er vervolgens toepassingen bij te verzinnen. Wat ik bij de uitdagingen van vandaag zie, is dat die vragen om een totaal andere benadering, waarbij het succes en de ervaring van de eindgebruiker centraal staan. Uitgangspunt hierbij is het wegnemen van zoveel mogelijk frictie in de keten van partijen. Wat ik hiermee bedoel, is dat het essentieel is om te weten wie je eindgebruiker is en wat haar of hem beweegt en vereist een grondige analyse van de klant en de klant van de klant. Dit leidt tot een ontwerpproces waarbij niet alleen de klant, maar juist de mens centraal staat.

In deze tijd zijn we meer dan ooit in staat om inzichtelijk te maken waar de frictie in de interactie zit en wat de behoeften van alle partijen in een keten zijn. Dit wordt wederom mogelijk gemaakt door technologie. Door op de juiste manier om te gaan met data en dit in alle processen in te bedden kunnen de juiste inzichten worden gegenereerd. Denk tegelijkertijd niet dat je dan direct alles van de eindgebruiker weet. Het beste is om de eindgebruiker zelf ook een rol te geven in de processen. Wat ik denk dat handig is, om dan altijd specifieke use cases te gebruiken, die een goede weergave van de werkelijkheid geven zonder uit te gaan van aannames. Ik zie dat hierbij meer en meer gebruik gemaakt wordt van de filosofie van design thinking. Zowel in de samenwerking met onze klanten en in het komen tot oplossingen.

Rondom deze use cases kunnen ecosystemen van partijen worden gevormd. De tijd dat één partij alle benodigde kennis en vaardigheden had om een integrale oplossing te bieden is voorbij. De kenmerken van een goed ecosysteem zijn:

  • dat er interacties tussen de partijen is die bijdragen aan de waarde voor de eindgebruiker,

  • dat de interacties tussen de partijen vaak spontaan plaats vinden

  • en dat er logica bestaat tussen de rollen die alle partijen spelen (kennis, technologie, netwerken, etc.).

Een mooi voorbeeld hiervan vind ik  het energiebedrijf Etriplus, waarbinnen we samen met ecosysteem partners actief bijdragen aan de energietransitie. 

Waar is dan Lab8 voor nodig?

Het is complex om van de één op andere dag een huidige werkwijze los te laten en volledig over te gaan op een nieuwe manier van denken en doen. Verandering is cultureel gedreven en vereist het aanleren van nieuwe vaardigheden. Binnen Arcadis hebben we hiervoor verschillende strategische programmas lopen waar Lab8 er één van is en waar ik mij graag voor inzet. Lab8 is vooral faciliterend en helpt om te experimenteren met nieuwe methodieken en business modellen. Als het zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt om stappen te nemen, is de kans op succes het grootst. In mijn volgende blogs laat ik meer zien over hoe we binnen Lab8 te werk gaan en hoe we omgaan met onze initiatieven.

Wil je eens verder praten over innovatie of de impact van digitale transformatie? Neem vooral contact met mij op.

Daan Stolker

Programma Manager Innovatie +31 (0)6 2157 6952 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.