• Onze medewerkers

Daan Stolker

Programma Manager Innovatie

Daan Stolker werkt sinds 2012 bij Arcadis. Na zijn studie civiele techniek is hij begonnen bij onze divisie Water. Momenteel maakt hij onderdeel uit van het business development team en leidt hij het innovatie programma.

Daan is betrokken geweest bij het vormgeven van onze strategie en speelt een rol in het succesvol maken ervan. Hij is nauw betrokken bij alle strategische programma’s en werkt hiervandaan aan het ontwikkelen van nieuwe ‘business’. Tegelijkertijd heeft hij ons innovatielab Lab8 opgezet. Lab8 moet een bijdrage leveren aan onze digitale transformatie door het voor medewerkers en klanten makkelijker te maken om met nieuwe concepten en verdienmodellen te experimenteren. Het uitgangspunt hierbij is dat we blijven redeneren vanuit het toevoegen van waarde en ons niet laten leiden door technologie. De grootste uitdagingen van de digitale transformatie zijn niet zo zeer technisch van aard maar gaan over cultuur, vaardigheden en vertrouwen.

In zijn blogs zal hij de lezers meenemen in het hoe, wat en waarom van onze digitale transformatie.


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.