Waarom we grootste effecten klimaatverandering wél kunnen terugdraaien!

Ik was dinsdag onderdeel van de presentatie van het boek Drawdown, waarvan de Nederlandse versie in het Haagse Nieuwspoort werd gepresenteerd. De moraal van het verhaal is dat klimaatmaatregelen economisch wél rendabel kunnen. Als we snel handelen en de oplossingen ook daadwerkelijk implementeren kunnen we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot maximaal 1,5 graden, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Ik wil initiatiefnemer Maurits Groen bedanken voor zijn inspanningen om DrawDown in Nederland op de agenda te krijgen. Wij zijn blij daar een rol in te hebben gespeeld door dit boek te ‘crowdfunden’. Het is ook noodzakelijk, want laat ik duidelijk zijn. We hebben geen alternatief! We moeten onze uitstoot fors terugdringen om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties.

Ik wil een gedachte-experiment aangaan. Stelt u zich de aarde eens voor als een bedrijf. U bent eigenaar van een stukje aarde. Als directeur wil je op langere termijn winst blijven maken. Klimaatverandering was een lange termijn risico maar schuift steeds verder naar kort. Dit bevestigde het World Economic Forum vorige week weer in Davos. Voor het derde jaar op rij domineren de klimaat gerelateerde risico’s de top 5. Denk aan extreem weer en natuurrampen. Het domineert in dit gedachte-experiment nu ook uw directiekamer.

Als directeur weeg je risico’s. Je kijkt naar investeringen om te bepalen wat je doet. De kosten van klimaatverandering zijn meermaals in beeld gebracht. Wat blijkt: het is voordeliger te investeren in mitigerende maatregelen om CO2-uitstoot tegen te gaan dan de effecten af te wachten en achteraf de kosten van schade en klimaat adaptieve maatregelen te betalen. Onderzoek laat zien dat als je nu 1 euro investeert in het voorkomen van klimaatverandering, de maatschappij daar 11 euro aan terugverdient*.

 
Helaas wint het korte termijn belang het te vaak in ons systeem. Herverdelen is de sleutel: het goede belonen en het schadelijke extra belasten. Dat gaat niet alleen om geld, maar ook om processen en procedures. Het meewegen van milieuschade in de prijzen van producten en diensten die we afnemen door impactvolle CO2-beprijzing is naar mijn idee een must. Door CO2 te beprijzen ontstaat een ‘potje’ dat je kunt inzetten om verdere CO2-uitstoot tegen te gaan. Zo stimuleer je innovatie. Waarom heffen we niet meer belasting op CO2-intensieve materialen en geven we een belastingkorting op CO2-neutrale materialen? Een ander voorbeeld. Waarom belonen we duurzame ontwikkelingen niet met een kortere vergunningenprocedures en korting op leges en OZB? Daar tegenover staat dat minder duurzamere ontwikkelingen te maken krijgen met langere procedures en hogere leges en OZB.

DrawDown showt de technische mogelijkheden, een sluitend economisch model en voldoende CO2-reductie. Als Arcadis staan we met beide benen in de klei en laten we zien dat het kan in Nederland. In onze projecten zoals energieneutrale bruggen en gebouwen, maar ook in onze bedrijfsvoering. De afgelopen 8 jaar is onze CO2 footprint met 30% gedaald. 

Nu heeft u ervaren hoe het is om directeur te zijn van uw stukje aarde. Daarin zijn maatregelen naar voren gekomen die ook u kunt nemen. Maatregelen waar anderen in uw organisatie of thuis allemaal bezwaar tegen zullen hebben en zeggen ‘dat kan niet’. Maar ik roep u op om vanaf morgen ten minste 1 van de DrawDown maatregelen uit te voeren.

(* National Institute of Building Sciences)


Yoeri Schenau

Programmamanager Duurzaamheid +31 (0)6 2706 1331 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.