Met minder auto's naar betere leefbaarheid

Als ik door Amsterdam fiets, verbaas ik me over de hoeveelheid ruimte die (geparkeerde) auto’s innemen. Zouden steden niet veel leefbaarder en gezonder zijn als er meer ruimte zou zijn voor fietsers, voetgangers, sport, recreatie en natuurlijk spelende kinderen? Dat klinkt natuurlijk als een open deur. Het inperken van de ruimte voor auto’s in steden lijkt lastig en ingewikkeld. Maar wat als ik vertel dat recent onderzoek in Amsterdam uitwijst dat het toch goed mogelijk is?

Sinds de geboorte van onze dochter Jinne betrap ik mezelf er steeds vaker op dat ik naar steden en wijken kijk door de bril van een kind. Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als de oevers van de Amstel vlakbij ons huis niet ‘omlijst’ zijn door geparkeerde auto’s en onze dochter hier rustig kan spelen en leren fietsen? Sindsdien besef ik me dat ik met mijn dagelijks werk als strategisch adviseur mobiliteit bij Arcadis een steentje bijdraag aan een betere kwaliteit van leven, ook voor onze kinderen en elke dag kan werken aan een ‘sustainable future’.
 
Mobiliteitshubs Strandeiland
In de afgelopen maanden hebben we met een team van Arcadis, Deloitte en PosadMaxwan onderzoek gedaan naar parkeren en deelmobiliteit in Strandeiland, een nieuw te bouwen wijk van Amsterdam. Hier zijn onder meer 8.000 nieuwe woningen gepland. De gemeente wil de leefbaarheid en bereikbaarheid optimaliseren en het autogebruik terugdringen. We hebben onderzocht hoe we met behulp van mobiliteitshubs het aantal autobewegingen en het autobezit in de wijk kunnen beperken, zodat een deel van de straten zelfs autoluw kan worden. Mobiliteitshubs zijn plekken (een soort parkeergarages) waar verschillende vervoermiddelen worden aangeboden aan omwonenden, zodat zij die kunnen delen. 

Uit dit onderzoek blijkt hoe cruciaal het is om vroeg in het planproces integraal na te denken over de gebiedsontwikkeling. Door het stedenbouwkundig plan in samenhang met nieuwe mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen, is het mogelijk zowel leefbaarheid als bereikbaarheid duurzaam te verbeteren. Voor Strandeiland is dit gelukt door een slimme koppeling van mobiliteitshubs op loopafstand van de nieuwe woningen, een ambitieuze parkeernorm, deelmobiliteit en flexibiliteit. Dat alles is binnen de bouwblokken van het Strandeiland te organiseren. Hoe mooi zou het zijn, als de toekomstige generatie - misschien ook onze kinderen - daar straks kunnen spelen? Lekker veel naar buiten en in de frisse lucht langs de stadsstranden van IJburg rennen, zonder dat ze steeds moeten opletten of er een auto aankomt! Daar draag ik graag mij professionele steentje aan bij.

Wil je hier meer over weten? Lees over het project op de website.   

Nanet Rutten

Projectmanager Mobiliteit & Ruimte +31 (0)6 2706 2113 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.