Slechte score natuur en milieu bedreiging voor onze “brede” welvaart!

Onze “brede” welvaart is verbeterd. We score hoger op geluk, sociale samenhang, vertrouwen in onze overheid, kwaliteit van wonen, aldus de Monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar Nederland blijft op één belangrijk punt achter: natuur en milieu. Dat is natuurlijk een diep bedroevende score voor een land dat zo onder dreiging staat van zeespiegelstijging, dat beperkt is in zijn groene ruimte en enkele van de leidende duurzame bedrijven in de wereld herbergt.

Nederland blijft op één belangrijk punt achter: natuur en milieu

Bovendien is dit een grote bedreiging voor de uitkomsten van de Monitor Brede Welvaart op de langere termijn. Duurzaamheid is geen luxe. Het is bittere noodzaak! Grondstoffen zijn eindig, onze natuur waarderen we stelselmatig onder. Onze verdergaande verstedelijking leidt tot grotere sociale ontwrichting. En als we dan moeten kiezen, dan wint economie het nog steeds van ecologie en cohesie. Uiteraard komt dit de kwaliteit van onze lucht, water, bodem, bossen, steden en onze samenleving niet ten goede en tast het ons geluk aan. We laten zo een dramatische erfenis achter voor onze kinderen.

Dat moet anders!

Wie duurzaamheid omarmt, vooroploopt in het bedenken van leefbare oplossingen, de circulaire economie voorrang geeft en natuurlijk kapitaal waardeert op zijn werkelijke waarde wint meer dan alleen op kwaliteit van leven. Het gaat over kansen creëren op nieuw werk, het ontwikkelen van nieuwe markten waar niet alleen wij zelf, maar de hele wereld voordeel van heeft. Duurzaamheid moet, net als de wereldwijde reputatie van ons land op waterbouw en tuinbouw een nieuwe pijler zijn onder onze economie. De kennis hebben we op veel plekken in ons land al beschikbaar. Er zijn ook al verschillende akkoorden die individuele thema’s aanpakken, zoals bijvoorbeeld het klimaatakkoord en het kledingconvenant. Laten we werken aan een integraal en breed welvaartsaccoord. Doet u mee!


Joost Slooten

Director of Sustainability & External Affairs +31 20 2011083 / +31 6 27061880 Stel mij een vraag