Dramatische brand hoogbouw: kan dat ook hier?

Wat een drama, die verschrikkelijke brand in de Grenfell Tower in Londen. Eén van de verhalen die me bijblijft is die van de moeder die haar baby vanaf de tiende verdieping uit het raam gooide.

Hoogbouw

De vraag die ik me stel is of zo’n ramp ook in Nederland kan gebeuren. Er is een tekort aan bouwlocaties in dit land, zo blijkt uit diverse publicaties. De meest voor de hand liggende weg om meer mensen te huisvesten is omhoog. Hoogbouw dus. De reacties uit de politiek op de brand vind ik ook bijzonder. Om de gemoederen te sussen, zo lijkt het, richten ze alle aandacht op de gevelbekleding en of dat nu wel of niet was toegestaan. Er werden zelfs al andere flats ontruimd. Waar ik dan benieuwd naar ben: hoe zit het bij die flats met de vluchtroutes? En hoe is dat geregeld in de Nederlandse wetgeving?

In ons land zit brandveiligheid gelukkig goed verankerd in de wet- en regelgeving. We denken goed na over het veiligheidsconcept en over vragen rondom vluchtroutes en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Daarmee is overigens niet gezegd dat het ook echt allemaal werkt. De veiligheid staat of valt dus met het toezicht en de handhaving. Kijken we goed genoeg of alles voldoet?

We zien de afgelopen jaren leegstaande kantoren transformeren in woonruimte. En ook wetgeving verandert. Dit leidt (Wet Kwaliteitsborging, privatisering van Bouwtoezicht, dat nu nog alleen bij de gemeente is belegd) in principe niet tot grotere risico’s. In eerste instantie mogen andere partijen alleen kleinere, niet-risicovolle bouwprojecten controleren en is de aansprakelijkheid goed geregeld.

Dat maakt dat we hier in Nederland waarschijnlijk niet bang hoeven te zijn dat een drama als in Londen hier ook gebeurt. Vanuit de bouwregelgeving hebben we onze zaken goed geregeld, ook voor herbestemming. Waar mensen werken gaan wel eens dingen verkeerd, maar er is ‘toezicht op het toezicht’.


Hoogbouw

In Londen leidde een combinatie van slechte brandwering van de gevelbekleding en enkel één centrale vluchtroute tot het drama. In Nederland kijken we vanuit het bouwbesluit naar het veiligheidsconcept en vluchtroutes. Wij zorgen dat er altijd dat er een tweede vluchtroute is, bijvoorbeeld via extra noodtrappenhuizen. In Nederland hebben we nog wel oudere, bestaande hoogbouw die niet helemaal op orde is, maar de problematiek is meestal wel anders: woonflats kennen bijna altijd galerijen. 

Kortom, paniek is niet nodig, want de kans op een drama als in Londen is klein. Het is echter wel belangrijk om ons gezonde verstand te blijven gebruiken.

Esther Heijink

Adviseur integrale veiligheid +31 (0)6 2706 1307 Stel mij een vraag