25

Voetbalvelden groot zonnepark

12 GWh

Elektriciteit

Currently Viewing

The challenge

Nederland wil voor een steeds groter deel van het energieverbruik gebruikmaken van duurzame en hernieuwbare bronnen. Zonne-energie is een van de pijlers om dit doel te bereiken. Als marktleider op het gebied van zonne-energie wil ook KRONOS Solar Projects een bijdrage leveren aan deze ambitie. In opdracht van KRONOS voerde Arcadis in Nederland een locatiestudie uit voor het vaststellen van een aantal locaties die geschikt zijn voor een groot zonnepark.

The solution

Uit onze studie bleek dat de locatie ter hoogte van de Lingewal in Bemmel bij uitstek geschikt was voor de aanleg van een zonnepark. De gemeente Lingewaard verstrekte de vergunning echter niet zomaar, omdat de komst van een zonnepark een grote impact heeft op het landschap en de leefomgeving. Zo moet er uiteraard worden geluisterd naar de vragen en bedenkingen van omwonenden en is ook een goede balans in flora en fauna van belang. Daarnaast speelt de correcte landschappelijke inpassing een belangrijke rol.

  • LEES MEER

    In samenwerking met het bevoegd gezag verzorgden we de vergunningaanvraag voor KRONOS, waarbij we rekening hielden met alle bovengenoemde voorwaarden. Daarnaast organiseerden we het ontwerp van de landschappelijke inplanning.

The impact

Het bevoegde gezag van de gemeente Lingewaard was zeer te spreken over onze vergunningaanvraag en omschreef het document als een “blauwdruk voor de realisatie van grootschalige zonneparken”. Uiteraard zijn we erg trots op deze erkenning, die nog maar eens bevestigde dat onze aanpak de kortste route is voor zo’n grootschalig energieproject.

 

  • LEES MEER

    Inmiddels verrijst het Zonnepark Lingewal in de gemeente Lingewaard. Het park heeft een capaciteit van ruim 12 GWh aan elektriciteit en is achttien hectare groot, wat vergelijkbaar is met ongeveer vijfentwintig voetbalvelden. Bij de aanleg hielden we rekening met alle milieuaspecten en met het open karakter van het landbouwgebied. Zo blijven de kenmerkende vergezichten ook na de inpassing behouden.

    We zijn blij dat onze expertise bijdroeg aan de snelle realisatie van het zonnepark en hopen dat dit inspireert tot een nog grootschaliger gebruik van schone energie in Nederland.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Profielfoto van Frank Gierman

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Frank Gierman.

Teamleider Strategisch Milieu advies

Contact Frank

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy