Minder

verontreiniging

Effectieve

verwerking van schadelijk afval

Currently Viewing

The challenge

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van I&W onderzocht de verwerking van afvalstromen bij chemiebedrijf Chemours in Dordrecht, producent van de stof GenX. Hieruit bleek dat afvallocaties waren verontreinigd met PFAO/PFAS. Een afvalverwerker bracht de problematiek in beeld, verbeterde het innamebeleid te verbeteren en nam maatregelen. Arcadis ondersteunde hen daarbij.

The solution

GenX is een technologie om coatings te maken, waarbij fluorhoudende stoffen (FRD) een rol spelen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) merkt deze FRD-stoffen als ‘potentieel zeer zorgwekkende stoffen’ aan.

  • LEES MEER

    De Inspectie Leefomgeving en Transport deed onderzoek naar de verwerking van afvalstromen van Chemours en de emissies van GenX-stoffen naar de leefomgeving bij de afvalverwerking. Uit het onderzoek bleek dat in de hele keten weinig tot geen aandacht was voor de schadelijke FRD-stoffen in het afval, waardoor op verschillende plekken in de keten FRD-stoffen in de leefomgeving terechtkwamen. 

    Om deze concentraties te minimaliseren, begeleidden we het proces voor de afvalverwerker en onderhielden we contacten met verschillende overheden. Het doel was het terugbrengen van de concentraties door aandacht te besteden aan analysemethoden, toetsingswaarden en de vergelijkbaarheid van de analyses. Hierbij werkten we samen met verschillende organisaties, waarbij ook kritisch werd gekeken naar het onderliggende proces dat tot de hoge concentraties leidde. 

The impact

Ten tijde van het onderzoek was er nauwelijks een wettelijk kader en ontbrak ook het normenkader voor de FRD-stoffen. Omdat deze stoffen inmiddels wel op de lijst met potentiële zeer zorgwekkende stoffen stonden en dus mogelijk impact op mens en milieu hebben, waren maatregelen nodig om de emissies te beperken. Dit vloeide ook voort uit de zorgplichtbepaling van de Wet milieubeheer, die verder losstaat van de normstelling. De afvalverwerker heeft met zijn corrigerende maatregelen niet alleen voldaan aan deze zorgplicht, maar ook aan de morele plicht om het milieu te beschermen.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Profielfoto van Wim Plaisier

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Wim Plaisier.

Manager PFAS Oplossingen Europa

Contact Wim

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office