Onderzoek

naar PFAS in producten

Input

voor beleid van ministerie

Currently Viewing

The challenge

PFAS is de afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen, een verzamelnaam voor ruim 6000 stoffen met fluorhoudende verbindingen. Ze komen voor in een groot aantal uiteenlopende producten, zoals teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. Het is inmiddels een grote bron van milieuvervuiling, wat onder meer leidt tot aanzienlijke vertragingen van allerlei bouw- en baggerwerkzaamheden. Daardoor zorgt PFAS niet alleen van de aantasting van het milieu, maar resulteert het ook in economische schade.

The solution

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom exact weten in welke producten, productieprocessen en afvalstromen de vervuilende PFAS-stoffen aanwezig zijn. Arcadis voert dit onderzoek uit. De doelstelling van de studie is het verkrijgen van meer feitelijke informatie en meetgegevens over de aanwezigheid van PFAS in producten, productieprocessen en afvalstromen. Het onderzoek van het ministerie van I&W is slechts een eerste stap, waarbij de focus ligt op de (huishoudelijke) producten en afvalstromen met de grootste omvang.

  • LEES MEER

    Tevens keken we naar hoeveelheden, locatie en blootstellingsroutes, zodat we de belangrijkste bronnen konden identificeren die mogelijk invloed hebben op ons milieu. Naast literatuuronderzoek blijft Arcadis analyses uitvoeren op producten en afvalstromen om zo de aan- of afwezigheid van PFAS aan te tonen.

The impact

Het ministerie van I&W gebruikt de gegevens uit dit soort onderzoeken om vast te stellen wat nodig is om te voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt. Hiervoor zijn inmiddels ook andere maatregelen genomen, al zoekt het ministerie nog naar de juiste normering. De beperkingen in het eerder geïntroduceerde ‘Tijdelijk Handelingskader PFAS’ bleken bijvoorbeeld zo streng te zijn dat veel infrastructuur- en bouwprojecten in de knel raakten. Daarom is dit onderzoek zo belangrijk: het draagt bij aan een integraal beleid dat de volksgezondheid beschermt en tegelijkertijd economische en maatschappelijke belangen waarborgt.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Profielfoto van Hans Slenders

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Hans Slenders.

Adviseur bodem en grondwater

Contact Hans

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office