40%

klimaatneutraal in 2020

100%

klimaatneutraal in 2030

Currently Viewing

The challenge

Het gebied rondom het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam was al een tijdje aan verduurzaming toe. Ook hier leidt de verstedelijking immers tot vervuiling, hittestress en wateroverlast. Rotterdamse Schouwburg en De Doelen besloten daarom een plan op te stellen om het gebied klimaatbestendig te maken. Arcadis werkte mee als partner voor het programmamanagement en de communicatie.

The solution

Het initiatief maakt deel uit van 7 Square Endeavour, een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject dat wereldwijd steden wil voorbereiden op de toekomst. Samen met Eneco, Dura Vermeer, gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en TNO stelden we een plan op voor de verduurzaming van het gebied rond het Schouwburgplein. Doel is om het in 2030 klimaatneutraal te laten zijn en nog dit jaar een klimaatneutraliteit van 40 procent te bereiken. Hierbij fungeert het gebied als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen.

  • LEES MEER

    De samenwerking tussen alle partners en stakeholders is op deze schaal van grootte uniek. De ambitie van 7 Square Endeavour is om de (bestaande) initiatieven, kennis, belangen en expertise aan elkaar te koppelen en samen nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen. Na de analyses van het energie- en watergebruik van het Schouwburgplein kwamen we met de gebiedspartners tot een strategie met concrete doelen voor een energieneutraal en klimaatadaptief plein. Daarbij werd in kaart gebracht welke panden geschikt zijn voor duurzame multifunctionele daken met ruimte voor groen, waterberging, energieopwekking en verblijf. 

    In Rotterdam worden veel initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie voor het eerst in de praktijk gebracht. Het baanbrekende project is dan ook zeer interessant voor partijen met soortelijke ambities. Speciaal voor hen heeft 7 Square Endeavour de ervaringen van de afgelopen drie jaar samengevat in een handzaam boekje, dat hieronder is te downloaden. 

    - Nederlandstalig
    - Engelstalig

The impact

Het programma zorgt ervoor dat het gebied rond het Schouwburgplein binnen tien jaar volledig klimaatneutraal is. Onder meer transport, milieu, watervoorzieningen, stedelijke planning, bestaande bebouwing en leefbaarheid profiteren van het integrale energiemanagement, de cyclische processen en de groenblauwe inrichting. Oplossingen als smartgrids, de opwekking, opslag en uitwisseling van energie, grijs water, groene daken en andere nieuwe technologieën komen daarbij ten goede aan alle mensen die hier wonen, werken en recreëren. Daarnaast levert het ook economische voordelen op, zoals lagere energiekosten door energiebesparing.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Profielfoto van Tim Preger

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Tim Preger.

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy