You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

35

cm waterstanddaling bij hoogwater

22

km harde en groene kades

5

bruggen

Currently Viewing

De uitdaging

Sinds de overstromingen van 1993 en 1995 zat het gebied langs de Maas tussen Ooijen en Wanssum op slot. Zo was het na de aanleg van nooddijken vrijwel onmogelijk om een vergunning te krijgen voor nieuwbouw en uitbreiding, wat de economische, agrarische en recreatieve ontwikkeling van de regio danig belemmerde. Ook was de hoogwaterveiligheid in Limburg in het geding door de opstuwing van het Maaswater bij Broekhuizen. Daarom besloten het ministerie, de provincie en de betrokken gemeentes het hele gebied onder handen te nemen. Arcadis werkte mee aan het omvangrijke project, dat dit prachtige gebied langs de Maas weer aantrekkelijk en waterveilig maakte.

Eric Schellekens

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Eric Schellekens voor meer informatie en vragen., Senior adviseur klimaatadaptatie

Contact Eric

De oplossing

Om de hoogwaterveiligheid in deze regio te verbeteren en de mogelijkheden op het gebied van natuur en leefbaarheid beter te benutten, kozen de initiatiefnemers voor een ingrijpend plan dat de hele streek onder handen nam. Zo kreeg de Maas meer ruimte door het verwijderen van de nooddijken, het verlagen van gebiedsdelen en de heropening van de Oude Maasarm. Dit maakt het mogelijk om het overtollige water uit de Maas beter op te vangen en sneller af te voeren.

 • LEES MEER

  De rol van Arcadis in deze integrale gebiedsontwikkeling

  Het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum stond sinds de start in 2006 onder auspiciën van Mooder Maas, een speciaal hiervoor gevormd consortium van Dura Vermeer en Ploegam. In opdracht van dit consortium voerde Arcadis diverse sleutelactiviteiten uit. Centraal daarbij stond het uitwerken van ontwerpen voor de groenblauwe structuur, de wegen en de kunstwerken (met onder meer vijf bruggen, damwanden en fietstunnel) en het aanvragen en coördineren van de noodzakelijke vergunningen. Denk daarbij aan het inpassingsplan, de omgevings- en watervergunningen, natuurvergunningen en uitvoeringsvergunningen, die allemaal nodig waren om het uitvoeringsontwerp te kunnen realiseren. Voor het behouden en ontwikkelen van het draagvlak in de streek verzorgden we het strategisch omgevingsmanagement en de bijbehorende communicatie. Tijdens dit intensieve proces was het streven om de belangen van de omwonenden zo goed mogelijk in het ontwerp en de uitvoering te integreren. De participatieve planvorming zoals beoogd in de nieuwe omgevingswet vond hier dus ‘avant la lettre’ plaats. Verder deelden we relevante technisch-inhoudelijke kennis, onder meer op het gebied van rivierkunde, rivierecologie en geohydrologie.

De impact

Sinds de voltooiing van het project in 2020 is het fraaie gebied tussen Ooijen en Wanssum helemaal ontsloten. De Maas heeft weer de ruimte en de streek en de omliggende regio begint te bruisen van activiteit. Dat de waterveiligheid in belangrijke mate is verbeterd, bleek in de zomer van 2021 toen de Maas op veel plaatsen in Limburg buiten haar oevers trad. Doordat een deel van de hoogwaterpiek tussen Ooijen en Wanssum kon worden afgevangen, bleef de overstromingsschade hier en stroomafwaarts beperkt. Door deze toegenomen veiligheid, de verbeterde leefbaarheid en de intensere natuurbeleving kreeg het gebied de broodnodige nieuwe economische impulsen.

 • LEES MEER

  Aantrekkelijk gebied

  Het welslagen van het project is te danken aan de integrale aanpak van de gebiedsontwikkeling en de nauwe samenwerking met alle betrokkenen in de streek. Het vroegtijdig in beeld brengen van alle belangen die er spelen en het daadwerkelijk betrekken van alle belanghebbenden was doorslaggevend voor dit succes. Het zorgde voor draagvlak voor de technische uitwerking en een soepele afhandeling van de vergunningsprocedures. Het resultaat is een veelzijdig en aantrekkelijk heringericht gebied waar bewoners, ondernemers en andere betrokkenen trots op mogen zijn.

  Meerdere malen bekroond

  De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum viel de afgelopen jaren meerdere malen in de prijzen. Zo kreeg het bekroonde project de Kwaliteitspluim tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, de Waterinnovatieprijs 2019 en won het de LILA 2021 in de categorie infrastructuur.


Gerelateerde oplossingen

Meer informatie over dit project

Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.

Eric Schellekens

Neem contact op met Eric Schellekens voor meer informatie en vragen.

Senior adviseur klimaatadaptatie

Contact Eric

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.