Succes

in diverse Europese steden

Batengerichte

aanpak

Currently Viewing

The challenge

Elke stad streeft naar een gezonde, duurzame en veerkrachtige leefomgeving. Het formuleren van een visie, beleid en uitvoeringsagenda’s is daarbij een belangrijke eerste stap, maar voor de uiteindelijke implementatie is meer nodig. Met name het vrijmaken van geldstromen om de ambities te realiseren is voor veel gemeenten een hele uitdaging. Er komt immers heel wat kijken bij het ontwikkelen van een financieringsstrategie voor toekomstbestendige ontwikkelingen in een multi-stakeholder setting.

The solution

Arcadis heeft een methode ontwikkeld om deze processtap op een optimale manier aan te pakken. We noemen dit ‘optioneeren’. Hierbij werken diverse belanghebbenden samen om het ontwerp, de economische analyse, de financiën en het beleid op elkaar af te stemmen. In een tweedaagse sessie krijgt het ontwerp zo de benodigde veerkracht, waarbij alle stakeholders met een belang in het projectgebied plaatsnemen aan de ontwerptafel. Om de sessie in goede banen te leiden, zetten we een ervaren en deskundig kernteam in dat bestaat uit een procesbegeleider, een architect/ontwerper en een econoom.

  • LEES MEER

    Voor de optimalisatie van het ontwerp in relatie tot financieringsmogelijkheden zetten we de Bankable Resilience Tool (BaRT) in. Deze tool is gebaseerd op de methodiek van de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) en biedt inzicht in de brede maatschappelijke kosten en baten van een veerkrachtig ontwerp. Bij die baten gaat het overigens niet alleen om financiële voordelen, maar ook om zaken als gezondheid, geluidsreductie, biodiversiteit en vastgoedwaarde. Door in gesprek te gaan met alle betrokken stakeholders (zowel publiek als privaat) wordt het ontwerp geoptimaliseerd en de eerste stap gezet voor het formuleren van een deugdelijke financieringsstrategie. 

    Onze methode is al met veel succes toegepast in Europese steden als Manchester, Gent, Rotterdam, Vejle en Hamburg. 

The impact

Onze unieke methode verrijkt de vanuit de overheid gestimuleerde risicogestuurde benadering met een strategische batengerichte aanpak. Het resultaat is dat de deelnemers samen komen tot de formulering van een levensvatbare ontwikkelstrategie, waarbij de kosten en baten per stakeholder inzichtelijk zijn. Op basis hiervan is het mogelijk om keuzes te maken voor investeringsbeslissingen en financiële strategieën. Dit draagt op de korte en lange termijn bij aan het veerkrachtig inrichten van de betreffende stad, waarvan uiteindelijk alle bewoners profiteren.


Gerelateerde oplossingen

Profielfoto van Eric Schellekens

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Eric Schellekens.

Senior adviseur klimaatadaptatie

Contact Eric

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy