35

cm waterstanddaling bij hoogwater

22

km harde en groene kades

5

bruggen

Currently Viewing

The challenge

De Oude Maasarm tussen de Limburgse dorpen Ooijen en Wanssum was sinds de jaren 90 afgesloten door de nooddijken die het gebied beschermen tegen overstromingen van de Maas. Ondertussen werd er wel gezocht naar een definitieve oplossing voor de hoogwaterproblematiek. Arcadis werd gevraagd om mee te denken over het aantrekkelijker en waterveiliger maken van dit prachtige gebied langs de Maas.

The solution

Door onze integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoogwater, maar ontstaat er ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. De Oude Maasarm wordt daartoe gereactiveerd, er worden nieuwe hoge gronden en dijken aangelegd en er komen hoogwatergeulen in de uiterwaarden van de Maas. Ook krijgt Wanssum een rondweg en een grotere jachthaven.

  • LEES MEER

    Met Mooder Maas (combinatie van Dura Vermeer en Ploegam) werken we sturend in het strategisch omgevingsmanagement, stemmen we af op de belangen van de stakeholders en zorgen we voor de benodigde vergunningen. Daarnaast dragen we bij aan de technische uitwerking van de dijken en geulen. Verder verzorgen we het waterhuishoudkundig ontwerp, de vormgeving van de wegen en de kunstwerken, en onderzoeken we hoe de ecologische en natuurlijke kenmerken van het gebied zo goed mogelijk worden benut.

The impact

Met de heropening van de Oude Maasarm ontstaat er zowel voor bewoners als bezoekers een uniek waterrijk natuurlandschap. Daarbij is het terrassenlandschap versterkt en blijft een belangrijk deel van het agrarische gebruik behouden. Door de reconstructie van wegen en de aanleg van vijf beeldbepalende bruggen verbeteren we bovendien de veiligheid en de bereikbaarheid. Zo krijgt de Limburgse streek van Ooijen tot Wanssum een economische impuls en een betrouwbare definitieve oplossing voor de hoogwaterproblematiek.

  • LEES MEER

    De gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum won de Ruimtelijke Kwaliteitspluim tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit. De pluim is een aanmoedigingsprijs voor projecten waarin ruimtelijke kwaliteit een significante en voorbeeldige rol heeft gespeeld.


Gerelateerde oplossingen

Profielfoto van Eric Schellekens

Neem voor meer informatie en vragen contact op met Eric Schellekens.

Senior adviseur klimaatadaptatie

Contact Eric

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy