180 km²

totale oppervlakte

Op dit moment bekeken

De uitdaging

In het 180 km² metende Donaumoos-gebied veroorzaken verstedelijking en de daarmee samenhangende drainage een verlies aan veengronden van één tot twee centimeter per jaar. Met zijn hoge waterabsorberende vermogen fungeert ongerepte veengrond als een effectieve barrière tegen overstromingen. Het absorbeert ook koolstofdioxide uit de atmosfeer en biedt een waardevolle habitat voor zeldzame dier- en plantensoorten. Daarom is het essentieel om een voortdurend verlies aan veengronden te voorkomen en de vermindering van het veengrondoppervlak te stoppen.

De oplossing

"Om het verlies aan veengronden te stoppen, is het waterschap van Ingolstadt een partnerschap aangegaan met het Zweckverband Donaumoos, een vereniging die ter behoud van dit gebied werd opgericht, om het ontwikkelingsconcept Donaumoos 2000–2030 vorm te geven". Om de in dit concept omschreven doelstellingen betreffende bescherming van de veengronden, overstromingspreventie en bescherming van soorten en biotopen te behalen, en te waarborgen dat het land voor landbouw gebruikt kan blijven en de milieudoelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water van de EU worden gehaald, gaf het waterbeheerteam in Ingolstadt Arcadis de opdracht om een digitaal berekeningssysteem te ontwikkelen. Dit systeem zou het mogelijk moeten maken om op een gerichte manier waterbeheermaatregelen te ontwikkelen, te modelleren, te evalueren en te visualiseren.

  • Lees Meer

    Het door Arcadis ontwikkelde systeem heeft een modulaire structuur gebaseerd op een grondwatermodel , een neerslagdrainagemodel en een hydrodynamisch numeriek model. Het systeem wordt gebruikt voor een aantal doelen, van het creëren van uitgebreide simulaties en voorspellende berekeningen tot grondwaterbeheer. Hierdoor is het waterbeheerteam in staat om vooraf te berekenen hoe neerslag of de toevoeging van nieuw grind het Donaumoos-gebied zal beïnvloeden. De modellen kunnen ook worden gebruikt om robuuste voorspellingen te genereren indien lokale bewoners contact met de vereniging opnemen omdat zij zich bezorgd maken over veranderingen in het grondwaterpeil.

    Ze zijn ook nuttig voor het genereren van gegevens voor natuurbouwgebieden, of het verbeteren van het waterbeheer voor landbouwgebruik op de lange termijn. Na voltooiing van het berekeningssysteem wordt het model gekalibreerd en worden berekeningsreeksen ontwikkeld. Ook worden diverse overstromingsscenario's gesimuleerd.

De impact

In de toekomst zal het met behulp van een specifiek berekeningssysteem mogelijk zijn om waterbeheermaatregelen te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren om veengronden en de soorten en biotopen die ze bevatten te beschermen, overstromingen te voorkomen en land voor landbouwgebruik op de lange termijn veilig te stellen. Efficiënter, sneller en flexibeler dan ooit tevoren. Het intacte veengebied helpt overstromingen in de regio op de lange termijn te voorkomen en een belangrijke habitat voor dieren en planten te behouden.


Gerelateerde oplossingen

Digitale omgeving, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Lees meer
Tim Preger

Voor meer informatie en vragen, kun je contact opnemen met Tim Preger.

Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact opnemen met Tim

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.