You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Op dit moment bekeken

De uitdaging

De nationale Duitse verordening inzake voorzieningen voor het omgaan met stoffen die gevaarlijk zijn voor het water (AwSV), die in augustus 2017 in werking is getreden, heeft voor veel exploitanten van installaties nieuwe verantwoordelijkheden gecreëerd. Bedrijven staan voor bijzondere uitdagingen bij de implementatie van de nieuwe regelgeving. Voor een chemische productielocatie als de BASF-fabriek in Ludwigshafen is naleving van cruciaal belang, niet alleen voor de overleving van het bedrijf onder het nieuwe systeem, maar ook voor de bescherming van het milieu op lange termijn.

Tim Preger

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen., Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact opnemen met Tim

De oplossing

Arcadis is een van de partnerbedrijven die de BASF Sealing Surfaces Taskforce, opgericht in 2015, ondersteunt met inspecties van afdichtvlakken, documentatie van schade en opstelling van relevante herstelplannen. De omvang en technische complexiteit van de BASF-fabriek in Ludwigshafen vereiste een systematische, efficiënte en gedigitaliseerde benadering van de registratie, documentatie en analyse van de toestand van elk afdichtvlak en de vereiste herstelwerkzaamheden.

  • Meer informatie

    Voor elk te analyseren afdichtvlak kreeg Arcadis een dataset die de doelstatus van het gebied weergeeft, inclusief bouwplannen, concepten voor afvalwaterbescherming, bedieningsinstructies en informatie over de media die in het gebied worden opgeslagen/gebruikt. Op de locatie werd de feitelijke status van elk afdichtvlak onderzocht en eventuele schade (barsten in het oppervlak, beschadigde coatings, bevestigingscomponenten in het beton, expansieverbindingen) werd op de bouwplannen geregistreerd, in tabellen vermeld en gefotografeerd. De daaropvolgende evaluatie van het afdichtvlak werd vervolgens samengesteld in overeenstemming met TRwS 786 (technisch voorschrift voor stoffen die gevaarlijk zijn voor water).

    Alle informatie werd gedigitaliseerd en op basis van de evaluatie van de schade werd een schadeoverzicht en een restauratieconcept opgesteld met suggesties voor producten en een idee van hoeveelheden en kosten voor de voorgestelde restauratiewerkzaamheden. Met dit geïntegreerde totaalpakket van diensten kon BASF de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van de uitdagingen betreffende afdichtvlakken met volledig vertrouwen aan de Taskforce en Arcadis overdragen.

De impact

Door zijn rol in de BASF Sealing Surfaces Taskforce heeft Arcadis er in belangrijke mate toe bijgedragen dat een van 's werelds grootste chemische productiesites volledig in overeenstemming met de wet en zonder schade aan het milieu opereert. De gegenereerde database dient als basis voor de lange termijn bewaking van de afdichtvlakken, zodat alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden met maximale efficiëntie kunnen worden beheerd.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.