You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

7

nieuwe stations

5 km

aan nieuw spoor

30 m

diep

De uitdaging

Net als alle grote steden staat Brussel voor steeds grotere uitdagingen op het gebied van mobiliteit en verstedelijking. Voor een stad met 1,2 miljoen inwoners – 2 miljoen in 2050 – voldoen de vier metrolijnen niet meer aan de huidige behoeften. Brussel verdient een metro die aan de bevolkingsgroei is aangepast en de buitenwijken sneller met het stadscentrum verbindt dan andere vervoersmiddelen

Arcadis

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Arcadis voor meer informatie en vragen.,

De oplossing

Beliris transformeert de bestaande tramroute 3, tussen Brussel-Noord en station Albert, in een metro en breidt deze naar het noorden uit tot station Bordet in Evere. Hiervoor worden vijf kilometer aan nieuwe, volledig automatisch bediende tunnels gebouwd, met zeven nieuwe stations (Liedts, Colignon, Verboeckhoven, Riga, Tilleul, Paix en Bordet) en een emplacement. Het doel: een betere verbinding met de districten Brussel Noord en Zuid, een betere verbinding met het stadscentrum, een grotere capaciteit van het openbaar vervoer in dichtbevolkte wijken en soepele mobiliteit voor zoveel mogelijk inwoners van Brussel.

  • MEER INFORMATIE

    Beliris, de gedelegeerde aanbestedende dienst, wees Arcadis aan als projectmanager voor ondersteuning bij kostenbeheersing, risicomanagement en planning tijdens de onderzoeks- en uitvoeringsfase van het uitbreidingswerk. De nieuwe metrotunnel ligt op een diepte van gemiddeld 25 tot 30 meter en de stations krijgen drie verdiepingen om onder andere de effecten van trillingen op het milieu te beperken. Met een diameter van 9,8 meter wordt de tunnel met enkele tunnelbuis met een speciale tunnelboormachine uitgegraven.

De impact

Met deze uitbreiding, waardoor die de frequentie van de metro verhoogd gaat en de capaciteit vergroot wordt, is het Brusselse metrosysteem in staat om te voldoen aan de behoeften van de verwachte bevolkingsgroei. Kantoren, bedrijven, culturele instellingen en scholen worden gemakkelijker en sneller toegankelijk.

  • MEER INFORMATIE

    Over Beliris

    Beliris is een federaal team dat werkt voor de inwoners van Brussel en de bezoekers van de hoofdstad. Elke dag voert Beliris bouw-, renovatie- en restauratieprojecten uit op verschillende gebieden: mobiliteit, sociale huisvesting, groene ruimtes, revitalisering van wijken, cultuur, erfgoed en sport. Doelstelling: de invloed van Brussel als hoofdstad van België en Europa bevorderen.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.