You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

9,8km

omleidingsweg tussen Sydney en Bomaderry

6 keer

minder waarschijnlijk dat auto-ongelukken ontstaan

65%

verlaging van reistijd tijdens de spits

Op dit moment bekeken

De uitdaging

De Princes Motorway maakt deel uit van het Australische Highway One-netwerk en verbindt de steden Sydney en Bomaderry. Een deel van deze belangrijke weg in de buurt van Albion Park Rail wordt gedeeld door vrachtverkeer, toeristen en plaatselijk verkeer en kan dus gemakkelijk verstopt raken, vooral tijdens de spitsuren. Met een geplande uitgebreide residentiële ontwikkeling in het gebied in de komende 30 jaar, zag Transport for New South Wales (TfNSW) in dat de verkeersopstoppingen zouden kunnen verergeren, wat tot een minder effectieve verkeersdoorstroming zou leiden. Dit bracht TfNSW ertoe een 630 miljoen dollar kostend rondwegproject te starten om Sydney naadloos met de zuidkust te verbinden.

De oplossing

In een joint venture met Cardno hielp Arcadis TfNSW bij de ontwikkeling van het conceptontwerp, de milieu-evaluatie en het terreinonderzoek voor de 9,8 km lange Albion Park Rail Bypass. We beseften dat tijd een belangrijke overweging is voor dit project en daarom gebruikten wij een online GIS-platform in plaats van tekeningen om snel vooruitgang te boeken in de beginfase en binnen een ambitieuze tijdslijn van 10 weken ontwerpen te delen. Met het GIS-portaal is ook een effectieve gegevensverzameling mogelijk die hielp bij het verstrekken van nauwkeurige analyses en oplossingen.

  • MEER INFORMATIE

    We maakten gebruik van de expertise vna ons offshore-designcentrum om van TfNSW een succes te maken, zelfs in de vroege stadia van de ontwikkeling. Our designteam in Manila bouwde in de conceptfase een Federated Building Information Model (BIM), een unicum voor Arcadis en TfNSW. Ons lokale BIM-team voegde vervolgens traditionele weggeometrie en dwarsdoorsnedeweergaven toe voor ondersteuning bij de beoordeling van het design.


    Omdat wij onze verplichtingen met succes zijn nagekomen werden we, samen met Cardno, aangetrokken om diensten te verlenen buiten het oorspronkelijke projectbereik. Deze omvatten extra terreinonderzoeken, voorbereiding van de strategische en definitieve businesscase, en beoordeling van het project door de Infrastructure Sustainability Council of Australia (ISCA). Het project is er trots op ook plaatselijke Aboriginal-bewoners te betrekken, om ervoor te zorgen dat bij het archeologisch onderzoek grote zorgvuldigheid en een op lokale kennis gebaseerde aanpak wordt gehanteerd.

De impact

Door het schrappen van zes verkeerslichten en 16 kruispunten tussen Heathcote en Bomaderry, kan de Albion Park Rail Bypass de weggebruikers helpen minder tijd op de weg door te brengen en de risico's op verkeersongevallen met een factor zes verminderen. Concreet zal het project de reistijd 's morgens in noordelijke richting met tot 65% verkorten, wat ook in zuidelijke richting kan worden ervaren tijdens de avondspits. Het project kan ook het effect van de jaarlijkse overstromingen op de wegen verminderen door een alternatieve route voor de bestaande Princes Motorway te bieden en het gedeelte van de Illawarra Highway te vervangen dat het meest door overstromingen wordt getroffen.

Met al deze verbeteringen is TfNSW klaar voor het intensievere weggebruik vanwege de geplande ontwikkeling van onbebouwde delen in het gebied.


Gerelateerde oplossingen

Milieu, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid, beheersbaar met Digital EHS&S

Lees meer

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.