04 april 2018 | Persbericht

Arcadis treedt toe tot biofuel programma van KLM

Arcadis treedt toe tot het Corporate BioFuel Programme (CBP) van luchtvaartmaatschappij KLM. Door de toetreding kan KLM verder investeren in duurzame biobrandstof. Arcadis koopt duurzame biobrandstof in voor alle zakelijke vluchten. Duurzaamheid is voor Arcadis een belangrijk thema. Om dat ook uit te dragen worden alle onderdelen binnen de eigen organisatie onder de loep genomen; van de verplaatsing van kantoren naar de omgeving van belangrijke treinstations tot het gebruik van afgedankte visnetten in de vloerbedekking. En nu dus ook CBP.

,,Duurzaamheid is één van Arcadis’ kernwaarden. We zien allemaal de effecten van klimaatverandering: een stijgende zeespiegel en meer zware stormen. Wij willen in alles wat we doen onze payoff terugzien: ‘improving quality of life’ Niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties. Daar hoort ook een uitgebalanceerd vliegverkeer bij’’, aldus Peter Oosterveer, CEO van Arcadis.

,,Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. Wij adviseren onze klanten vaak over duurzame oplossingen. Dan moet je als bedrijf zelf ook het goede voorbeeld geven. Zo opereren we in Nederland inmiddels klimaatneutraal. Omdat wij als internationale onderneming niet ontkomen aan vliegen, willen we het wél zo duurzaam mogelijk doen. Daarom zijn we enthousiast over het Corporate BioFuel Programme van KLM en kan de luchtvaartmaatschappij verder investeren in duurzame biobrandstof’’, licht algemeen directeur Gert Kroon van Arcadis in Nederland toe.

,,Duurzame biobrandstof levert een structurele bijdrage aan de verduurzaming van de luchtvaart. Helaas is duurzame biobrandstof nog altijd twee tot drie keer duurder dan fossiele kerosine. KLM probeert de markt te stimuleren, maar wij kunnen het niet alleen. Steun van bedrijven en andere luchtvaartmaatschappijen is nodig. Daarom zijn wij ontzettend blij met de investering van Arcadis. Samen met hen en de andere partners van het Corporate Biofuel Programme zetten we een volgende stap in de verdere verduurzaming van de luchtvaart’’, aldus Erik Swelheim, CFO van KL.M

KLM wil haar CO2-uitstoot per passagier met 20 procent verminderen in 2020 (ten opzichte van 2011). Om dit te realiseren investeert KLM niet alleen in duurzame biobrandstof, maar ook in vlootvernieuwing en efficiëntere vluchtuitvoering. Het op grote schaal gebruiken van duurzame biobrandstof kan leiden tot maar liefst 80 procent minder CO2-uitstoot, vergeleken bij fossiele brandstof. De prijs is echter nog steeds twee of drie keer hoger dan die van reguliere kerosine. Er is daarom wereldwijd behoefte aan technologische ontwikkeling en verder onderzoek naar duurzame grondstoffen, want de productie en de markt van duurzame biobrandstoffen is nog beperkt.

Sinds 2009 zet KLM zich actief in voor de ontwikkeling van de markt voor biobrandstof en probeert hiermee andere luchtvaartmaatschappijen te stimuleren om haar voorbeeld te volgen. Andere partners van het Corporate BioFuel Programma zijn: LVNL, TU Delft, ABN AMRO, Accenture, FrieslandCampina, Gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, Ministerie van I&W, PGGM, en de Schiphol Groep.

Profielfoto van Tim Preger

Neem contact op met Tim Preger voor meer informatie en vragen.

Tim Preger, Woordvoerder/Senior Adviseur Communicatie

Contact Tim

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy