Het klimaat verandert

Ondergelopen wegen en gebouwen, hitte en droogte records die sneuvelen. We kunnen er niet om heen, het klimaat verandert. De extremen nemen toe en daarmee ook de overlast die we in verschillende sectoren ondervinden. Arcadis helpt om onze fysieke leefomgeving aan te passen aan het veranderd klimaat en zo onze waardevolle assets te beschermen. Wij noemen dat klimaatadaptatie! Met onze kennis van bodem, water en atmosfeer helpen we onze fysieke leefomgeving voor te bereiden op de extremen om overlast tot een minimum te beperken. We brengen klimaatrisico’s in beeld, bepalen de kwetsbaarheid van assets en processen en ontwerpen oplossingen. 

Deltaplan - We werken aan klimaatadaptatie voor publieke overheden als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen conform het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie en brengen deze kennis ook in bij gebiedsontwikkelingsprojecten voor projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Daarnaast helpen we industriële sectoren zoals Olie & Gas, Food, Havens, Data- en Logistieke Centra om de verstoring van productieprocessen door weersextremen te beperken en bedrijfcontinuïteit te waarborgen. Samen werken we aan een klimaatbestendige inrichting van Nederland en ver daarbuiten! Meer weten over onze kennisvelden en oplossingen, neem een kijkje bij onze verschillende thema’s:

Klimaatadaptatie voor gemeenten

Extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingsrisico’s; veranderende weersomstandigheden door klimaatverandering zetten ons voor grote opgaven. Een belangrijke rol bij deze veranderingen is weggelegd voor gemeenten. Zij staan aan de lat voor een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte. Wij bieden oplossingen in de verschillende beleid- en planfasen om te komen tot een klimaatbestendige omgeving.

Klimaatadaptatie voor gemeenten

Klimaatadaptatie en landelijk gebied

De (water-)inrichting van het landelijk gebied kraakt in zijn voegen. We zien steeds vaker en op meer plaatsen problemen. Het is te nat, het is te droog, het is te zout, het is te vies of een combinatie hiervan. Waterbeheerders krijgen meer moeite om te voldoen aan hun missie ‘veilig, schoon en voldoende’. Landbouw en natuurbeheerders zien vaker schades. Dit heeft betreft twee oorzaken: In de eerste plaats verandert het klimaat. Het weer wordt grilliger. De gemiddelde situatie is steeds minder representatief. In de tweede plaats verwachten we dat alles op elk moment en op elke plek kan. Peil volgt functie. Eisen aan onze omgeving nemen toe. Acceptatie neemt af. Watersystemen raken in disbalans.

Klimaatadaptatie en landelijk gebied

Klimaatadaptatie en infrastructuur

De verandering van ons klimaat is zeer impactvol, ook voor onze infrastructuur. Met goed netwerkbeheer minimaliseren we het risico op storingen. Regelmatig staan onderdoorgangen onder water door zware regenval of is er een bovenleiding van het spoor gebroken door een omgevallen boom. Voor reizigers is dit natuurlijk heel lastig en deze schade heeft vaak grote impact op mens en economie. Bovendien zijn wij gewend aan een groot betrouwbaar transport- en vervoersnetwerk en verwachten dat ook voor de toekomst. De grote vraag is hoe we hiermee omgaan.

Klimaatadaptatie en infrastructuur

Klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling & gebouwen

Een toekomstbestendige ontwikkeling gaat om met de gevolgen van een veranderend klimaat. Nieuwbouw- en transformatieopgaven bieden gemeenten en ontwikkelaars een uitgelezen kans om een klimaatadaptief gebied te creëren: langdurig veilig, aantrekkelijk en gezond! Vanuit onze brede ervaring met klimaatbestendige nieuwbouw en herontwikkeling helpen we gemeenten en ontwikkelaars met het opstellen en concreet maken van ambities en het ontwerpen van kwalitatieve en kosteneffectieve maatregelen. 

Klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling & gebouwen

Klimaatadaptatie & Industrie

Klimaatverandering is een van de grootste mondiale uitdagingen die de komende decennia onze bedrijfsvoering drastisch verandert. Steeds meer bedrijven over de hele wereld krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Door hitte, droogte of overstromingen ontstaan naast directe fysieke consequenties ook indirecte gevolgen voor de ketens waar deze organisaties deel van uitmaken. Het risicorapport van het World Economic Forum (WEF) zet de bedreigingen van klimaatverandering bovenaan de lijst van grootste gevaren voor ondernemingen.

Klimaatadaptatie en Industrie
Profielfoto van Sabrina Helmyr

Sabrina Helmyr

Programmamanager Klimaatadaptatie

Stel mij een vraag

PARTNER VAN:

City Deal Klimaatadaptatie
Green Deal Groene Daken
Climate Campus
klimaatadaptief
klimaatkrachtig
klimaatstroomzuid
NKWK
Amsterdam Rainproof
4TU
Bouwstenen
Ecoshape
NEN
wbcsd

Lees meer op CO2-footprint in Nederland of ga naar Arcadis Duurzaamheid voor meer informatie over duurzaamheid bij Arcadis.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office