AUTHOR

Profielfoto van Yoeri Schenau, Directeur Duurzaamheid bij Arcadis
Yoeri Schenau
Directeur Duurzaamheid

“Het besef dat we echt bij onszelf moeten beginnen, dat ik kan starten door mezelf uit te spreken.” Deze reactie kreeg ik naar aanleiding van Future Love. Dit event stond dit jaar in het teken van duurzaamheid en innovatie in de bouwsector. Met klanten en partners namen we een deep dive om elkaar te helpen innovatie in de sector aan te jagen en meer duurzame impact te realiseren.

Future Love, betekent het omarmen van de toekomst, het zoeken naar kansen en deze verzilveren. De toekomst is deels onbekend, de ontwikkelingen gaan des te sneller. Hierbij hebben we minder tijd om te anticiperen op veranderingen. We staan voor en middenin grote opgaven. Denk aan klimaatverandering, toenemende verstedelijking en digitalisering. De druk op de ruimte neemt toe, onze energievoorziening moet duurzamer en onze steden klimaatadaptiever.

CO2 uitstoot bouwsector

Vernieuwing en innovatie in de bouwsector is nodig om duurzamer te gaan bouwen. Waarom? Kijk alleen al naar de CO2-uitstoot in deze sector. Ongeveer 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot is gerelateerd aan de bouw / gebouwde omgeving (Huang et al., 2018). Vooral door betongebruik. Wereldwijd zorgt de betonsector voor 9% van de totale CO2-uitstoot. Als de bouwsector CO2-neutraal zou opereren dan zijn de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs in één keer gehaald (Cobouw, 2019). Dat hier winst te behalen is, blijkt wel uit onderzoek van de TU Delft . Hergebruik van beton kan tot 70% CO2-reductie leiden. Wat zou ik het mooi vinden hier stappen in te maken.

Deep dive

Arcadis kan dit niet alleen. Samenwerking in en met de bouwketen is noodzakelijk. Dit jaar nam ik samen met klanten en partners de deep dive in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Aan de hand van kunst kwamen we in gesprek over wat je drijft om te komen tot duurzame impact, welke hobbels je tegenkomt, wat je zelf kan doen om deze weg te nemen, maar vooral ook hoe we elkaar daarin kunnen helpen. Ontzettend mooi om te zien hoe de universele taal van de kunst ons uitdaagde om deze onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Foute antwoorden bestonden niet, over smaak valt immers niet te twisten. Er ontstond vrijwel direct een heel open en veilige sfeer. Een sfeer die we nodig hadden om onszelf uit te kunnen spreken en de sector in beweging te krijgen.

Nek uitsteken

De deelnemers vormden een mooie mix van marktpartijen die samen een grote impact kunnen hebben in de verduurzamingsopgave. Voor Dorien Staal, directeur bij Voorbij Prefabbeton was Future Love het laatste duwtje dat nodig was om publiekelijk de nek uit te steken vóór duurzaamheid in de beton sector. Iedereen heeft zijn ambities, ideeën en acties genoteerd en uitgesproken. Samen met Daan Stolker blijven we de komende maanden in gesprek om de gezamenlijk impact te maximaliseren en samen te werken op de thema’s waar we elkaar versterken. Tot de volgende future love!

AUTHOR

Profielfoto van Yoeri Schenau, Directeur Duurzaamheid bij Arcadis
Yoeri Schenau
Directeur Duurzaamheid