AUTEUR

Profielfoto van Wim Plaisier
Wim  Plaisier
Manager PFAS Oplossingen Europa
Manager PFAS Oplossingen Europa

De beoordelingscriteria voor partijen met PFAS verontreinigde grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid heeft Rijkswaterstaat Bodem+ sinds mei verruimd. Deze verruiming komt bovenop een eerdere verruiming dat grond die meer dan 40% leem en kleigrond bevat sowieso niet reinigbaar is. Wordt hiermee een deel van de stagnatie in afzet van PFAS-houdende grond opgelost? Wat houdt de verruiming in? Welke situaties ontstaan hierdoor? En wat kunt u doen?

Nieuwe gehalte: 95% reinigingsrendement voor 3-7-3 norm

De nieuwe gehalten die Bodem+ heeft gesteld om PFAS-houdende zandgrond te storten met een verklaring voor niet-reinigbaarheid bedraagt 60 ug/kg voor PFOS, 140 ug/kg voor PFOA en 60 ug/kg voor andere PFAS-verbindingen. Deze nieuwe normering is afgeleid van de zogenaamde 3-7-3 norm. ofwel de vastgestelde maximale achtergrondwaarde voor PFOS (3 ug/kg), PFOA (7 ug/kg) en andere PFAS verbindingen in grond (3 ug/kg) én een verwacht reinigingsrendement van 95% voor genoemde verbindingen. Al tonen diverse uitgevoerde laboratoriumonderzoeken reinigingsrendementen van 95% en hoger aan, Bodem+ heeft op dit moment beleidsmatig gekozen voor een grens van 95% verwacht reinigingsrendement op basis van een proefreiniging. Dit betekent dat bij een 95% reinigingsrendement er 5% van de aanvangsconcentratie PFAS in de grond achterblijft. 

BRL en vergunningen

Ik verwacht dat deze limieten opgenomen gaan worden in de BRL7500. Naast opname in de BRL dienen grondverwerkers het accepteren en verwerken van PFAS houdende grond boven de hergebruiksnorm in hun vergunning zien te regelen. Momenteel zijn uitsluitend vergunningen afgegeven voor proefverwerkingen en nog niet voor structurele verwerking. Dit betekent dat zij grond die verontreinigd is boven de zogenaamde 60-140-60 norm kunnen storten met niet-reinigbaarheidsverklaring. Dit is kostbaar vanwege de hoge stortkosten vanuit de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Het behandelen of verwerken van grond met een hogere concentratie PFAS dan 60-140-60 kan ook, maar is alleen toegestaan als je proefondervindelijk kunt aantonen dat je een beter rendement kunt halen. 

 

3 scenario’s

Voor PFAS houdende grond zie ik op dit moment drie scenario’s ontstaan:  

1. Tijdelijke opslag

Grond die PFAS hoger dan de 3-7-3 norm bevat, maar onder de 60-140-60 norm ligt, mag je nu nog niet reinigen. Geen enkele grondreiniger heeft namelijk een vergunning voor de structurele inname en verwerking van deze klasse grond. Daarnaast mag je deze klasse grond niet storten, omdat deze als reinigbaar wordt beschouwd. Vraag is dus: wat dan? Ik zie dat diverse bedrijven deze grond tijdelijk opslaan, in afwachting van een verruiming van de vergunning van de grondreinigers.  

2. Storten tegen hoge kosten of thermisch reinigen

De bedrijven en instanties die op korte termijn sterk verontreinigde PFAS grond moeten verwerken, moeten rekening houden met hogere kosten voor het storten op een erkende stortlocatie dan wel thermisch reinigen bij een erkend verwerker.

3. Nog hogere kosten of stengere regels

De erkende stortlocaties ondervinden zelf meer druk vanuit de overheid om hun huidige PFAS emissies onder controle te brengen. Ik verwacht dat de kosten voor inname van PFAS houdende grond daarmee nog verder stijgt of er nog strengere regels aan verbonden worden. In Duitsland zie ik al strengere regels ontstaan waarbij sterk verontreinigde PFAS houdende grond eerst gestabiliseerd of geïmmobiliseerd moet worden, voordat dit naar een erkende stortlocatie gaat. Dit zorgt uiteraard voor nog hogere verwerkingskosten. 

 

Keuze in beleid

Met deze veranderingen raad ik bedrijven aan om de opties en (overall) kosten voor tijdelijke opslag, hergebruik, afvoer of verwerking van PFAS houdende grond goed tegen het licht te houden. Samen met mijn partners van PFAS Cleaning en Treatment Solutions kunnen we aanvullende haalbaarheidstesten uitvoeren om te bepalen of we een bepaalde partij grond toch gewoon kunnen reinigen. Met nieuwe verruiming van de normstelling voor grondreiniging kunnen we binnen afzienbare tijd uw grond toch behandelen. In een volgende blog neem ik u hier graag in mee.

AUTEUR

Profielfoto van Wim Plaisier
Wim  Plaisier
Manager PFAS Oplossingen Europa
Manager PFAS Oplossingen Europa