Voedselproductie en veeteelt spelen een belangrijke rol in het klimaatprobleem. Wereldwijd is de helft van het bewoonbare landoppervlak in gebruik voor landbouw en veeteelt. Driekwart daarvan wordt sec ingezet voor veeteelt. Om de enorme en toenemende hoeveelheden veevoer te kunnen verbouwen, worden miljoenen hectaren bos gekapt. Bovendien is het veel klimaatvriendelijker om eiwitten en andere voedingstoffen rechtstreeks vanuit gewassen te consumeren, zonder tussenkomst van een dier. Het overgrote deel van de voedingsstoffen verlaten het vee namelijk als urine, mest en broeikasgassen zoals CO2 en methaan.

 

Van dierlijk naar plantaardig eiwit

Het voedingspatroon van de gemiddelde Nederlander en veel andere westerlingen bevat veel meer eiwitten dan nodig. Vaak komt het surplus vanuit een dierlijke bron. Om de aarde en onszelf zo gezond en veilig mogelijk te houden zal er simpel gezegd een omvangrijke verschuiving plaats moeten vinden van dierlijk naar plantaardig eiwit: ‘the protein transition’.

Nieuwe alternatieven

Binnen de vlees- en zuivelmarkt zie ik enorm interessante ontwikkelingen in de richting van plantaardige vlees- en zuivelalternatieven. Dit is geen tijdelijke hype of louter een strategie om nu meer omzet mee te generen. De levensmiddelenindustrie is zichzelf in rap tempo opnieuw aan het uitvinden. Juist nu dat gevraagd wordt en de klimaatdoelstellingen nog binnen bereik liggen. Consumenten verwachten in de schappen van de supermarkt namelijk steeds meer voor duurzame alternatieven te kunnen kiezen. Producenten nemen daarin hun verantwoordelijkheid.

Integrale procesoptimalisatie

Bij deze ontwikkelingen, klein of groot, kan Arcadis een waardevolle rol vervullen. We helpen food-bedrijven om hun productie efficiënt, veilig en duurzaam te vergroten en om gericht aan de marktvraag te voldoen. Maar ook in een vroeg ontwikkelstadium zoals bij een startup of scale-up, kunnen mijn collega’s en ik een schat aan kennis en ervaring inbrengen. Hoe efficiënt en logisch is het proces bijvoorbeeld ingericht? Een proces laten draaien op lab-schaal vormt meestal geen probleem, maar ga je een stapje groter naar pilot- of demo-schaal, dan komt er al snel heel wat meer bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan de toe- en afvoer van grondstoffen, producten en reststromen; hoe goed is het systeem te reinigen; zijn er voldoende ‘utilities’ zoals stoom, elektra, koelwater en dergelijke beschikbaar; welke vergunningen heb je nodig en heb je überhaupt een positieve businesscase?

Paris in half the time

Arcadis heeft zich tot doel gesteld om niet pas in 2050 maar al in 2035 met onze eigen wereldwijde organisatie klimaatneutraal te opereren. Naast het stellen van een voorbeeld voor de rest van de industrie, bieden we ook oplossingen aan klanten, om mee te kunnen versnellen naar Net Zero in 2035: ‘Paris in half the time’. We zetten over de volle breedte in op duurzaamheid.

Tempomaker in deze marathon

Als Arcadis omarmen we de richting die de voedselindustrie opgaat. We helpen deze sector de overgang te versnellen en productieprocessen te optimaliseren. Zo kunnen hopelijk steeds meer organisaties straks naar ‘Paris in half the time’.

AUTEUR

Profielfoto van Tjerk van Mil
Tjerk van Mil
Process Engineer
Process Engineer