AUTEUR

Profielfoto van Siebren Wijtzes
Siebren Wijtzes
Adviseur Energietransitie
Adviseur Energietransitie

Waterbedrijven luidden de noodklok

De levering van kraanwater zou in 2050 niet meer vanzelfsprekend zijn. Zoet- en drinkwater worden steeds kostbaarder. Kijk eens naar de droogte van de zomer in 2018 en 2019. De gevolgen daarvan zien we nog steeds terug. Een dreigend drinkwatertekort heeft meerdere oorzaken. Niet alleen klimaatverandering zorgt hiervoor. Bevolkingsgroei zorgt voor een hoger drinkwaterverbruik bij huishoudens en een groter aantal monden te voeden. Daardoor verwacht ik dat ook de industrie een hoger waterverbruik zal hebben.


Het is belangrijk om goed te kijken waar we waterstof produceren


Water is core-business bij Arcadis, waar ik werk. Daarnaast zijn wij ook actief op het gebied van waterstof. Zo vroegen wij ons af met welke impact onze watervoorziening te maken krijgt als we naar een energiesysteem toegaan met een grote rol voor waterstof. Waterstof wordt nu namelijk gemaakt door aardgas te kraken met stoom. In een toekomstig energiesysteem zal waterstof op grote schaal geproduceerd worden met elektrolyse, waarbij elektriciteit water splitst in waterstof en zuurstof.


De waterhuishouding in Nederland


Voordat we hierin duiken, kijk ik eerst hoe het nu zit met onze waterhuishouding. Het merendeel van het water dat we in Nederland gebruiken, is voor koelwater van energiecentrales en de industrie. Slechts 8% van de totale waterwinning gaat naar de drinkwaterbedrijven. Hiervoor onttrekken zij voor het merendeel grondwater. Ongeveer 63% van het drinkwater gaat naar de huishoudens.


 

Schema over winning en gebruik water in 2016 bron Bron: www.clo.nl  

Bron: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0057-waterwinning-en-verbruik-nederland


Waterstof uit 0,9% van ons drinkwater


Nederland produceert nu ongeveer 8 miljard m3 (720 miljoen kg) waterstof (H2) per jaar. Dat is vrijwel allemaal voor de industrie. Onder meer voor de productie van ammoniak wat een grondstof voor kunstmest is. We noemen deze waterstof grijs omdat het ‘gekraakt’ is uit aardgas, waar CO2 bij vrijkomt. Op jaarbasis is hier 3,3 miljard m3 aardgas voor nodig. Voor de huidige productie van waterstof is ook bijna 11 miljoen m3 water nodig voor de productie van stoom. Dit is ongeveer 0,9% van de drinkwaterwinning. Verwaarloosbaar dus.


Waterstofproductie uit zeewater


De landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie kijken vooruit in de ‘Infrastructure Outlook 2050’. Daaruit blijkt dat linksom of rechtsom waterstof een grote rol gaat spelen in de energiemix van Nederland. Uitgangspunt in één van de scenario’s is dat 38% van onze totale energievraag waterstof gerelateerd is. Dat is meer dan zes keer zoveel als nu. De verwachting is dat de grote productielocaties op zee komen, dichtbij de offshore windparken. Dit zorgt er ook voor dat grote pieken windenergie niet op het hoogspanningsnet terechtkomen. Hierdoor hoeft de infrastructuur minder verzwaard te worden. De productie op zee gebruikt dan zout water en dat is niet direct een bedreiging voor de drinkwaterwinning. Mocht het maken van waterstof toch via ons drinkwater gaan, dan hebben we het over ongeveer 70 miljoen m3 drinkwater per jaar. Dit is 5,7% van onze huidige drinkwaterwinning.


Grootschalige productie van waterstof lijkt misschien een geringe impact te hebben maar is vergelijkbaar met de impact van bevolkingsgroei. Leg daar bovenop de klimaatverandering en dan heeft het wel degelijk een grotere impact op de drinkwatervoorziening. Dit is iets waar drinkwaterbedrijven zich op moeten voorbereiden. Het is dus belangrijk om goed te kijken waar we waterstof produceren. Offshore productie van waterstof lijkt hier een goede oplossing. Dit verlicht niet alleen de druk op het drinkwatervoorziening, maar ook op ons hoogspanningsnet.


Wil je hier meer over weten? Bekijk dan ook onze whitepaper over dit onderwerp.


In de media


De levering van kraanwater zou in 2050 niet meer vanzelfsprekend zijn.

AUTEUR

Profielfoto van Siebren Wijtzes
Siebren Wijtzes
Adviseur Energietransitie
Adviseur Energietransitie

Nog niet klaar met lezen?
Dit kan voor jou ook interessant zijn