AUTEUR

Profielfoto van Ian Minnes
Ian Minnes
Adviseur Energie en Klimaat
Adviseur Energie en Klimaat

Dialoog in de nieuwe Dimensie

Overleggen zit in ons DNA. We hebben zelfs een ‘eigen’ definitie voor de Nederlandse overlegeconomie: het Poldermodel. Voor mij betekent dit eeuwenoude polderen om over een probleem dat meerdere stakeholders raakt in dialoog te gaan en tot gezamenlijke afspraken te komen waarover consensus is.

Naar mijn idee is polderen actueler dan ooit. Anno 2020 is overleg nog steeds steevast onderdeel van ons werk. Bijvoorbeeld in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie dat inzet op intensivering van klimaatadaptatie. Dit jaar staan de klimaatdialogen op het programma. Gebiedspartners als gemeenten, bewoners, bedrijven en andere organisaties overleggen hoe zij kunnen anticiperen op één van de grote problemen van nu: klimaatverandering. Niet alleen water buiten het Nederlandse (polder)landschap houden, maar ook hoe om gaan met hittestress, periodieke wateroverlast, droogte en bodemdaling. De tijd lijkt bijna te hebben stilgestaan! Voor het einde van het jaar moeten deze dialogen zijn afgerond en acties vastgelegd in een uitvoeringsagenda. Dreigt de COVID-19 crisis roet in het eten te gooien? Want hoe kun je in de anderhalvemetermaatschappij de klimaatdialogen doorzetten? Het antwoord is ouderwets eenvoudig: polderen, maar dan in de nieuwe dimensie.

Digitale sessies, flipovers en brainstorms

Het leven komt langzaam weer op gang en digitaal en van afstand werken is van een sporadisch fenomeen uitgegroeid naar het nieuwe normaal. De digitale mogelijkheden en tools zijn enorm en wanneer deze goed worden ingezet kunnen de dialogen ook digitaal doorgang vinden. Na een gezamenlijke virtuele zoektocht, waarin gemeenten en waterschappen digitale werkvormen verkenden en ontdekten, hebben we samen het juiste format gevonden. In diverse digitale dialogen hebben we deelnemers op een virtuele en interactieve manier aan het werk gezet om via digitale flipovers, online brainstorms en live stemmodules input te leveren. En bovenal om hierover te discussiëren in break-out sessies of door ‘digitaal’ je vinger op te steken. Het resultaat: een rijke output en zeer enthousiaste reacties over de voordelen van het digitale overleg. Meer ervaringen rond de digitale dialogen zijn terug te luisteren via de DPRA-podcast ‘Ruimtelijke adaptatie – hoe dan? De digitale dialogen’ van onze collega Jeroen Rijsdijk.

Zie de bomen door het digitale bos

Toch kun je makkelijk in de wildgroei aan onlinemogelijkheden ‘gewoon’ gaan overleggen en het doel van de sessie uit het oog verliezen. Je ziet door het digitale bos de bomen dan niet meer! Uit onze ervaringen van de laatste maanden blijkt dat er drie vaardigheden van essentieel belang zijn:

1. Afweging: ga in overleg met de projectgroep en weeg vooraf goed af welk deel van het project digitaal kan plaatsvinden.
2. Maatwerk: pas op dat deel van het project digitaal maatwerk toe. Dus welke digitale tools gaan helpen om met vraagstukken in de sessie aan de slag te gaan.
3. Voorbereiding: volg een strak uitgelijnde voorbereiding. Bundel daarbij alle digitale middelen en bereid de deelnemers digitaal voor.

Afweging, maatwerk en voorbereiding zijn ook de drie vaardigheden die we bij een fysieke dialoog inzetten. Maar nu net even anders. Kortom, de digitale dialogen hoeven niet moeilijker te zijn en bieden in het nieuwe normaal uitstekende manieren om samen te werken. Vergeet echter niet de waarde van een gezamenlijke afronding wanneer we elkaar straks weer fysiek kunnen treffen. Zo blijft het nieuwe polderen niet hangen in de digitale dimensie, maar kan het ook landen in het nieuwe normaal.

AUTEUR

Profielfoto van Ian Minnes
Ian Minnes
Adviseur Energie en Klimaat
Adviseur Energie en Klimaat